meer zonne-energie, meer deelnemers, meer voordelen voor de omgeving

Een collectief zonnedak

Lokale opwek, lokaal profijt. Zo laat een collectief zonnedak zich goed samenvatten. De locatie-eigenaar, de energiecoöperatie, deelnemers en overige omwonenden: allemaal profiteren ze mee van de energie die in de buurt wordt opgewekt

Het collectieve zonnedaktraject is een initiatief van ECoop, sinds 2020 onderdeel van Stichting Buurkracht.

Wat het betekent boor een energiecoöperatie

Een locatie-eigenaar met zonnedakambities stelt zijn dak beschikbaar aan een lokale energiecoöperatie. Deze coöperatie plaatst, als het dak aan alle technische voorwaarden voldoet, zonnepanelen op het dak. Door gebruik te maken van de SCE-regeling, de vervanger van de Postcoderoosregeling, kunnen mensen uit de omgeving eenvoudig meedoen en mee profiteren. Bovendien ontstaat er voor de coöperatie ruimte om andere lokale initiatieven mee te realiseren.

Voordelen van een collectief zonnedak voor energiecoöperaties

 • een beschikbaar dak voor een SCE-project
 • in geval van asbestsanering: een nieuw dak, dus een lagere kans op onderhoud gedurende de looptijd van het project
 • lagere installatiekosten door grotere omvang van het zonnedak
 • een collectief zonnedak heeft een uniforme uitstraling en is daardoor esthetisch mooier
 • bijdrage in de kosten van professionele ondersteuning bij de realisatie van het SCE-project
 • meer zonne-energie door en voor een energiecoöperatie
 • meer projectparticipatie door lokale bewoners
 • lokale opwekking, lokale besteding: van de opbrengst kunnen er andere lokale initiatieven worden gerealiseerd
 • verschillende landelijke en regionale stimuleringsmaatregelen worden gecombineerd, zodat het gezamenlijke effect ervan groter is dan dat van de verschillende regelingen afzonderlijk
 • ontzorging: geen administratieve rompslomp, ondersteuning bij het vinden van deelnemers
 • in geval van aanwezig asbest op daken in Groningen en Friesland: de provincies Groningen en Friesland moedigen het asbestvrij maken van de grotere daken aan en bieden daarom ondersteuning bij de collectieve zonnedaktrajecten van Ecoop/Stichting Buurkracht. Lees meer over SamenZONderAsbest

Voordelen van een collectief zonnedak voor deelnemers

 • zonne-energie voor mensen met een ongeschikt dak
 • zonne-energie voor mensen met een huurwoning
 • zonne-energie voor mensen die wonen in een woning met beschermd dorpsgezicht
 • blijvend profiteren van zonne-energie bij verhuizing binnen het postcodegebied
 • als er gebruik wordt gemaakt van de SCE-regeling: deelnemers kunnen tegen gunstige rendementen mee-investeren in groene energieprojecten

Lokale opwek, lokaal verbruik

De energietransitie is niet alleen een noodzaak, maar ook een kans voor de samenleving. Overal in Nederland werken mensen samen, verenigd in inmiddels bijna 1.000 energie coöperaties, om door middel van energiebesparingsprogramma’s of opwekprojecten de energietransitie en de samenleving vooruit te helpen.

Met de SCE-regeling stimuleert de overheid deze (coöperatieve) ontwikkeling. Dit omdat groen en duurzaam beter is, maar ook omdat zij de samenwerking tussen burgers wil stimuleren. Zo levert het werken aan verduurzaming op verschillende manieren energie op voor de samenleving!

Nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

Sinds 1 april 2021 is er de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). De SCE-regeling vervangt de Postcoderoosregeling en maakt het voor deelnemers gunstiger en eenvoudiger om deel te nemen. Voor inmiddels 49 projecten in Friesland en Groningen hebben we al een aanvraag ingediend. Lees meer over de SCE

Daken met asbest

Ook daken met asbest kunnen zonnedaken worden. In Friesland en Groningen lopen met steun van de Provincies pilots die dit extra stimuleren. In deze pilotprojecten hebben we samen met provincies een aanpak ontwikkeld waarin dakeigenaren en overige burgers samenwerken om zowel de energietransitie als de sanering van asbestdaken te versnellen. Lees meer over SamenZONderAsbest

Meer weten?

Over onze aanpak? Over de nieuwe SCE-regeling? Of anderszins? Neem vooral contact op.

Regelmatig organiseren we vrijblijvende webinars over onderwerpen die zijn gerelateerd aan collectieve zonnedaken. Hier leest u daar meer over en kunt u zich ook meteen aanmelden.

Van Friese en Groningse Van Friese en Groningse oorsprong

Het collectieve zonnedaktraject is een initiatief van ECoop, zonnedakexpert met Groningse en Friese roots en inmiddels ook actief in andere provincies en sinds 2020 onderdeel van Stichting Buurkracht.

ECoop ondersteunt sinds de oprichting begin 2016 lokale burgerinitiatieven bij het realiseren van gezamenlijke zonnedaken. ECoop fungeert daarbij als spil tussen bewoners, overheden, energiecoöperaties en dak- en soms ook landeigenaren. ECoop zoekt daarnaast ook altijd naar innovatieve oplossingen die nog meer resultaat opleveren. De aanpak SamenZONderAsbest, waarbij asbest van daken met een minimale omvang van 350m2 wordt verwijderd en zonnepanelen voor in de plaats komen en waar de directe omgeving geniet van de opbrengst, is hier een voorbeeld van. Inmiddels zijn er 75 trajecten gerealiseerd.

Stichting Buurkracht gelooft in de kracht van buren. De kracht om dingen samen mooier, beter, groener, veiliger, gezelliger of duurzamer te maken in de buurt. Buurkracht helpt buren in heel Nederland om hun buurkracht te ontdekken en te vergroten. Door mensen bij elkaar te brengen en ze te ondersteunen met tips, trucs en tools. Meer dan 600 buurten hebben inmiddels hun buurkracht ingezet. Steeds vaker betrekken ook gemeenten en overheden Buurkracht bij burgerparticipatietrajecten.

 

> terug naar Zonnedak