samen met de buren genieten van zonne-energie

Een collectief zonnedak: meerwaarde voor u én uw omgeving

Geld verdienen met uw omvangrijke dak? Direct omwonenden die meegenieten van de groene energieopbrengst. En, mocht er sprake van asbest zijn, een dak dat ook meteen asbestvrij is. Onze zonnedakaanpak slaat meerdere vliegen in een klap.

Het collectieve zonnedaktraject is een initiatief van ECoop, sinds 2020 onderdeel van Stichting Buurkracht.

Een collectief zonnedak: een groene bron van inkomsten en energie voor u en de buurt

U heeft een omvangrijk dak. Door er zonnepanelen op te plaatsen is het niet langer enkel een dak. Het is een dak met meerwaarde. U draagt aanzienlijk bij aan de energietransitie. En door uw dak beschikbaar te stellen aan een lokale energiecoöperatie ontvangt u huur en profiteren ook direct omwonenden mee. Eventueel asbest kan meteen worden verwijderd.

> FrieslandCampina-agrariër uit Onstwedde stelt dak beschikbaar aan energiecoöperatie Stroom uit Westerwolde U.A.

De voordelen van een zonnedaktraject van Stichting Buurkracht

  • Voor de panelen die u niet zelf gebruikt ontvangt u jaarlijks een financiële vergoeding
  • De kosten van de collectieve zonnepaneleninstallatie zijn voor rekening van de energiecoöperatie en haar leden
  • Na 15 jaar bent u eigenaar van de zonnepaneleninstallatie
  • Zit er asbest op uw dak? De saneringskosten verdient u grotendeels terug met de dakhuur.
  • In geval van Groningen en Friesland: de Provincies moedigen het asbestvrij maken van de grotere daken aan en bieden daarom ondersteuning bij de collectieve zonnedaktrajecten van Ecoop/Stichting Buurkracht. Lees er hier mee over

Samen met energiecoöperaties

Wilt u van uw dak een zonnedak maken, dan stelt u het beschikbaar aan een lokale energiecoöperatie. Deze coöperatie plaatst zonnepanelen op het dak en maakt het – dankzij de SCE-subsidieregeling, die sinds 1 april 2021 de Postcoderegeling vervangt – voor mensen uit de omgeving mogelijk om hiervan te profiteren.
Door het dak via een SCE-regeling beschikbaar te stellen aan een lokale energiecoöperatie ontstaan voor u als dakeigenaar extra inkomsten en dus een extra dekking voor de investering. Het wordt bovendien aantrekkelijk om meer zonnepanelen op het dak te plaatsen dan dat op de locatie voor het eigen energieverbruik nodig is. Dit draagt bij aan een versnelling van de energietransitie.

Van asbestdak naar zonnedak

Ook een dak met asbest kan een zonnedak worden. In Friesland en Groningen lopen met steun van de Provincies pilots die dit extra stimuleren. De eerste pilot is begin 2019 afgerond in Friesland. En met succes: 18 Friese daken zijn getransformeerd van een asbestdak naar een coöperatief zonnedak. In de provincie Groningen is medio 2019 de tweede pilot gestart. Deze pilot heeft ruimte om 120 daken aan te pakken en loopt nog. En eind 2020 heeft de Friese pilot een vervolg gekregen: het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân heeft opnieuw een subsidie beschikbaar gesteld, zodat nog eens twintig asbestdaken kunnen worden veranderd in daken waarop Mienskipsenergie wordt geproduceerd. Lees er hier meer over

Meer weten?

Heeft u vragen? Bent u benieuwd of een zonnedak voor u mogelijk is? Neem vooral contact op.

Ook organiseren we regelmatig webinars over dit onderwerp. Hier leest u daar meer over en kunt u zich ook meteen aanmelden.

Van Friese en Groningse oorsprong

Het collectieve zonnedaktraject is een initiatief van ECoop, zonnedakexpert met Groningse en Friese roots en inmiddels ook actief in andere provincies en sinds 2020 onderdeel van Stichting Buurkracht.

ECoop ondersteunt sinds de oprichting begin 2016 lokale burgerinitiatieven bij het realiseren van gezamenlijke zonnedaken. ECoop fungeert daarbij als spil tussen bewoners, overheden, energiecoöperaties en dak- en soms ook landeigenaren. ECoop zoekt daarnaast ook altijd naar innovatieve oplossingen die nog meer resultaat opleveren. De aanpak SamenZONderAsbest, waarbij asbest van daken met een minimale omvang van 350m2 wordt verwijderd en zonnepanelen voor in de plaats komen en waar de directe omgeving geniet van de opbrengst, is hier een voorbeeld van. Inmiddels zijn er 75 trajecten gerealiseerd.

Stichting Buurkracht gelooft in de kracht van buren. De kracht om dingen samen mooier, beter, groener, veiliger, gezelliger of duurzamer te maken in de buurt. Buurkracht helpt buren in heel Nederland om hun buurkracht te ontdekken en te vergroten. Door mensen bij elkaar te brengen en ze te ondersteunen met tips, trucs en tools. Meer dan 600 buurten hebben inmiddels hun buurkracht ingezet. Steeds vaker betrekken ook gemeenten en overheden Buurkracht bij burgerparticipatietrajecten.