Gemeenten verrichten allerlei inspanningen om hun inwoners te helpen met energie besparen, mede gesteund door de RRE. Zo worden er vouchers uitgedeeld, tips en adviezen gegeven en zijn er zelfs ledlampen langs de deuren gebracht. Maar hoe voorkom je nou dat het vervolgens stilvalt? Hoe zorg je ervoor dat meer bewoners blijven verduurzamen?
Als inwoners met kleine maatregelen beginnen, volgen de grote stappen vanzelf. Dat is de gedachte achter de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) die inmiddels een tweede ronde in is gegaan als RREW. “Op zich is dat een goede gedachte”, zegt Djoera Eerland van Buurkracht. “Alleen is het uitdelen van kleine maatregelen vaak net niet genoeg om de groene motor te starten. Wel bij een aantal individuele bewoners, maar het is natuurlijk mooier als hele buurten in de actiestand komen. Als je inspanningen inderdaad het startpunt vormen voor een grotere beweging en bewonersinitiatieven voor de langere termijn.”

Webinars die inzicht geven

Die extra zwengel kan Buurkracht geven met zijn Energy Webinars. Djoera: “In de gemeenten waarvoor we die tot nu toe georganiseerd hebben, doen gemiddeld 200 inwoners mee. We delen slimme tips die deelnemers kennis, inzicht én handelingsperspectief bieden. Als je vervolgens als gemeente een voucher rondstuurt, staat die meteen in een heel ander licht.”

Belangrijke vervolgstap

De kracht van de webinars is dat ze meteen een opmaat vormen naar de vervolgstap. “We maken van de gelegenheid gebruik om inwoners te vinden die geïnteresseerd zijn om met een groepje in hun buurt met energiebesparing aan de slag te gaan”, zegt Djoera. “Die deelnemers krijgen een extra masterclass aangeboden, waarin we ze handvatten geven om actief te worden met hun buurt. Op die manier zetten we een belangrijke vervolgstap naar bewonersparticipatie om de energiebesparing in de wijken een echte impuls te geven.”

 

30 tot 50 aanmeldingen

Het mooie is: voor de masterclasses is elke keer veel animo. De EnergyWebinars leverden tot nu toe 30 tot 50 aanmeldingen per keer op. “Zo bereiken we met de Energy Webinars niet alleen dat mensen daadwerkelijk maatregelen gaan nemen, maar planten we ook zaadjes voor buurtteams die energiebesparing in hun eigen leefomgeving naar een hoger plan gaan tillen. En al is misschien uiteindelijk niet iedereen bij de masterclass aanwezig: met zulke aantallen aanmeldingen durf ik er wel een flesje wijn op in te zetten dat er een clubje uitkomt dat de buurt in beweging gaat brengen.”

 

Meer weten? Neem contact op met patricia@buurkracht.nl

Tip: Meld je aan voor het webinar Bewoners bewegen voor energiebesparing – dinsdag 11 mei

Delen: