Naar een bruisende wijkeconomie

Het Arnhemse Spijkerkwartier is goed op weg om een circulaire, inclusieve wij(k)economie neer te zetten. Waar bewoners samen de buurt groen en schoon helpen houden, afgedankte fietsen opknappen, oesterzwammen kweken, energie besparen en meer. In de sessie ‘De snelste weg is nooit een rechte lijn’, tijdens het evenement ‘Samen sterk met buurkracht‘, loodsen initiatiefnemer Patrick Hoogenbosch en bestuursadviseur Roland Kluskens deelnemers langs de hobbels en valkuilen die zij op hun pad tegenkomen. En reiken ze een stappenplan aan. “Dit lukt alleen in gelijkwaardig partnerschap.”

Een circulaire, inclusieve wijkeconomie begint met een droom van een groepje bewoners. Maar vervolgens staan er wetten in de weg en praktische bezwaren. Patrick schetst een beeld van waar hij en zijn buurtgenoten zoal tegenaan gelopen zijn. Zo heb je aan de ene kant subsidieregelingen die nét niet van toepassing zijn op waar je met je wijk naartoe wil. Of die net te laat komen, of onbekend zijn. Aan de andere kant is er een toeslagensysteem waardoor bewoners vooral niet in beweging komen. Waarom zou je bijvoorbeeld gebruikmaken van bijzondere bijstand om een tweedehands wasmachine te kopen als je met nét iets minder inkomen in aanmerking komt voor een gratis nieuwe?

Werelden bij elkaar brengen
Waar het op neerkomt is dat de systeemwereld van de overheid en de leefwereld van bewoners slecht op elkaar aansluiten. Dit staat ontwikkeling van een circulaire, duurzame wijkeconomie in de weg. Ook al doordat gemeenten van alles aanbesteden wat bewoners deels zelf zouden kunnen oppakken. En sectoraal georganiseerd zijn in kokers die elk hun eigen vraagstukken aanpakken, bijvoorbeeld op het gebied van energie, groen, onderwijs en werkgelegenheid. Terwijl je daar vanuit de wijken veel meer in samenhang aan zou kunnen werken. “Het is belangrijk om samen naar oplossingen te zoeken om die werelden dichter bij elkaar te brengen”, zegt Patrick. “Om te kijken: wat kan er wél.”

Stappenplan
Hij en Roland geven toe dat dit een traject is van de lange adem, een kronkelig en vaak moeizaam pad. Maar ze ervaren tegelijkertijd hoeveel moois het oplevert als je hierin samen optrekt. Hun stappenplan voor bewonersgroepen met een droom:

  • Ga met je droom naar je stakeholders bij de gemeente; bedenk daarbij goed waarom jouw droom ook interessant is voor hén en zet dat in de spotlights.
  • Schrijf samen aan je maatschappelijke opdracht: wat wil je bereiken en hoe wil je dat aanpakken? Wat kom je brengen en wat kom je niet brengen?
  • Breng hierbij gedeelde belangen in kaart, niet alleen van bewoners en gemeente, maar ook van verschillende afdelingen binnen de gemeente.
  • Ontwikkel initiatieven in partnerschap, op gelijkwaardige voet. Liefst vanuit een plek in de wijk, een broedplaats voor ideeën.
  • Laat zien wat je oogst, zodat mensen dit zien en ervaren en de betrokkenheid in de wijk verder toeneemt.

Cultuurverandering nodig
De presentatie van Patrick en Roland roept veel herkenning op bij deelnemers aan de workshop. Die zelf ook meedenken en vragen stellen: hoe organiseer je zoiets bestuurlijk? Hoe regel je het financieel? Maar ook: het ligt niet alleen aan de gemeente, het moet van twee kanten komen. Patrick beaamt dit: “Wij als burgers moeten veranderen. Proactiever worden. De overheid kan het niet alleen, we zullen het samen moeten doen. De overheid moet ook veranderen: daar moet een andere cultuur komen, met meer ruimte om te experimenteren. Want alleen zo ontdekken we hoe we tot toekomstbestendige wijken komen.”

Bekijk hier de Powerpoint De snelste weg is nooit een rechte lijn.

Deze sessie vond plaats tijdens het evenement Samen sterk met buurkracht. Lees hier het verslag van de dag.

Buurkracht heeft veel ervaring in het bouwen van een brug tussen bewoners die aan slag willen met hun buurt en gemeenten die bewoners willen betrekken bij beleid en grote maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie. Meer weten? Neem contact op via support@buurkracht.nl of 085 065 7661.

 

Delen: