wijkaanpak Energie

 

samen goed voorbereid naar een wijkplan aardgasvrij

 

De energietransitie is een van de grootste uitdagingen ooit in ons land qua omvang, uitvoering en financiën. Betrokken en meewerkende burgers zijn essentieel in het laten slagen van deze transitie. De Wijkaanpak Energie zorgt hiervoor.

 

Het draait om vertrouwen

Vertrouwen van de burger is cruciaal. Buurkracht weet dit vertrouwen te creëren met een bewezen aanpak, gebaseerd op gedegen onderzoek en persoonlijk contact in de buurt. De Wijkaanpak Energie is gebaseerd op het identificeren en organiseren van voortrekkers en initiatiefnemers in een wijk. Het ondersteunt gemeenten bij het sneller aardgasvrij zijn en verloopt in nauwe samenspraak met burgers.

 

Als wijk naar een breed gedragen plan

De wijkaanpak bestaat uit vijf fases met elk een eigen focus. Van het vaststellen van de wijk(en) waar de aanpak wordt uitgerold tot een andere kennismaking met de wijk en het aangaan van relaties met kartrekkers. Zo ontstaat er bewustzijn en begrip voor de energietransitie en werken wijkbewoners toe naar een breed gedragen wijkplan voor een aardgasvrije wijk.

 

Wat de wijkaanpak Energie oplevert voor de gemeente

  • een door de buurt gedragen Wijkplan Aardgasvrij.
  • grotere sociale cohesie, verhoogd bewustzijn en een positievere houding onder de gemeentebewoners over de energietransitie en extra bekendheid in de wijken waar bewoners actief zijn of waren.
  • een significante bijdrage aan de te formuleren transitievisie.

Wapenfeiten

Verschillende wijken in Den Bosch en Eindhoven hebben al een wijkplan opgeleverd. Ook in andere gemeenten, zoals Deventer, Heerhugowaard en Amsterdam, is er met de Wijkaanpak Energie gestart.

Opmerkingen:

Opt in voor deze campagne:

Opt-in Algemene Nieuwsbrief:

Campagne:

UTM Campagne:

UTM Content:

UTM Medium:

UTM Source: