De kracht om dingen samen mooier, beter, groener, veiliger of gezelliger te maken in de eigen buurt.

Met elkaar naar resultaat

Burgers maken de maatschappij. Betrokken burgers zorgen voor draagkracht en leveren waardevolle input. Maar dan moet je ze wel weten te vinden. En te verbinden, te activeren en te enthousiasmeren. Dat is wat Buurkracht al zo’n acht jaar doet. De succesvolle en bewezen Buurkrachtaanpak zorgt ervoor dat buurtbewoners met elkaar aan de slag gaan en resultaat boeken. Ambassadeurs, vertrouwen en ondersteuning zijn de basis van elke benadering:

Aanpakken op straat-, buurt- en wijkniveau

Om als gemeente of provincie bewoners net dat extra zetje te geven, bijvoorbeeld door ze te ondersteunen bij de uitvoering van een buurtinitiatief, of om landelijke thema’s succesvol te implementeren op lokaal niveau heeft Buurkracht verschillende aanpakken ontwikkeld. Eveneens gebaseerd op de drie pijlers: ambassadeurs, vertrouwen en ondersteuning. Lees meer over onze aanpakken.

 

Groeicyclus: vruchtbare bodem voor participatietrajecten

Om complexe maatschappelijk vraagstukken zoals de energie- en warmtetransitie en klimaatadaptatie op te lossen, streeft Buurkracht naar bewonersinitiatieven met een structureel karakter. Dit betekent dat bewoners gedurende langere tijd samen plannen maken en acties ondernemen om stap voor stap te bouwen aan die transitie. Dat structurele karakter ontstaat meestal niet zomaar. Maar door gericht en gedoseerd te ondersteunen op proces, communicatie en technische kennis kunnen veel initiatieven uitgroeien tot een blijvende samenwerking tussen bewoners – en op termijn helemaal op eigen benen staan. Het idee is dat een activiteit niet op zichzelf staat, maar altijd weer voedingsbodem is voor een vervolg.

Buurkracht hanteert hierbij de zogenaamde groeicyclus die bestaat uit 5 fases: initiëren, activeren, structureren, groeien en bestendigen. Ofwel: van een goed idee van een of enkele buurtbewoners tot het verder uitwerken van dat idee in verenigde vorm. Om vervolgens de gehele buurt deelgenoot te maken en te enthousiasmeren ook mee te doen. Met als gevolg een succesvolle buurtactie die smaakt naar meer. Zo ontstaat er een vliegwieleffect, met steeds meer initiatiefnemers, meer deelnemers en meer activiteiten. Een vruchtbaardere bodem voor participatietrajecten kun je je bijna niet wensen.

 

Omgevingswet, klimaatadaptatie, energietransitie

De aanpakken van Buurkracht sluiten aan op tal van actuele ontwikkelingen in onze maatschappij waarbij bewoners en gemeenten idealiter gezamenlijk optrekken: omgevingswet, klimaatadaptatie en energietransitie.