webinars en kennissessies

Over burgerparticipatie, vanuit de theorie, de dagelijkse praktijk en gekoppeld aan actualiteiten.

Buurkracht organiseert regelmatig webinars en online ronde tafelsessies. Hieronder een selectie van webinars die gaan komen en zijn geweest.

Geen webinar missen? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

selectie van eerdere webinars en kennissessies

Kennissessie: Routekaart Participatie
De RES en Transitie Visie Warmte zijn opgeleverd en de WUP’s moeten nu vorm krijgen. De technische (on)mogelijkheden zijn geïnventariseerd en de benodigde budgetten rond gerekend. De uitdaging zit ‘m nu in de vertaling naar de uitvoeringsplannen. Duidelijk is dat bewonersparticipatie een grote rol gaat spelen, maar hoe bepaal je in welke buurt of wijk je het beste kunt beginnen met verduurzamen? Waar zit de meeste potentie en hoogste adoptiegraad? Dit zijn de vraagstukken waar gemeenten zich op dit moment over buigen. Buurkracht bood handvatten aan de hand van de Routekaart Participatie.

Kennissessie: Hoe leiden de RES en Transitievisies Warmte tot structurele inzet van bewoners zélf?
Hoe leiden de RES en Transitievisies Warmte tot structurele inzet van bewoners zélf om zo van de uitvoering een succes van te maken? Stichting Buurkracht organiseert hierover – speciaal voor gemeenten – online Kennissessies.

Webinar: Bewoners motiveren om te isoleren
Beleidsmedewerkers staan voor de grote uitdaging van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Samen met Milieu Centraal, de Gemeente Eindhoven en Heatpulse gingen we tijdens dit webinar in op de vraag: Hoe verleid je op grote schaal woningeigenaren om te isoleren?

Webinar: een collectief zonnedak, iets voor u? (editie Friesland)
Wat is een zonnedak? Wat levert een zonnedak mij en mijn omgeving op? Hoe ziet een zonnedaktraject eruit? Is mijn dak geschikt? Deze en andere vragen kwamen aan de orde in het webinar dat met name interessant was voor dakeigenaren uit Friesland met een dak van minimaal 500m2 en met ruimte voor (nog meer) zonnepanelen.

Kennissessie: Succesvolle participatie in buurt en wijk, hoe ziet die eruit?
Buurt- en wijkaanpakken zijn hét instrument, bijvoorbeeld in de RES, om bewoners te laten participeren. Maar hoe ziet zo’n aanpak eruit? En wat levert hij eigenlijk op tegen welke investering? Stichting Buurkracht organiseerde hierover interactieve online Kennissessies. Notitie over dit onderwerp aanvragen.

Webinar: Samen met bewoners energie besparen
Stichting Buurkracht deelt de gouden tips om bewoners te bewegen én in beweging te houden voor energiebesparing. Notitie over dit onderwerp aanvragen.

Webinar: Proeftuinen aardgasvrij, van plannen naar actie
Hoe maak je goede aardgasvrij plannen met de wijk en hoe worden ze ook echt ‘van de wijk’? Deze vraag stond centraal in het webinar. Notitie over dit onderwerp aanvragen.

Webinar: Hoe krijg ik bewoners in beweging voor energiebesparing
Notitie over dit onderwerp aanvragen.