Heeft u een omvangrijk dak, al dan niet met asbest? En overweegt u dit (deels) te transformeren in een zonnedak waarvan u én uw omgeving genieten van de energieopbrengsten?

FrieslandCampina en Stichting Buurkracht organiseren een webinar voor meer informatie:

 

webinar

Hoe realiseer je met de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking een zonnedak?

Hoe verdien je aan je dak? Hoe profiteren omwonenden mee? Hoe draag je eenvoudig bij aan de energietransitie?

dinsdag 20 april om 20.00 uur

Zonnedaken en nieuwe regeling

Sinds 1 april 2021 is er de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Deze regeling vervangt de ‘oude Postcoderoosregeling’ en maakt deelname gunstiger en voordeliger. Samen met FrieslandCampina organiseren wij een webinar waarin wij mede aan de hand van praktijkvoorbeelden vertellen over de SCE-regeling en de voordelen van een collectief zonnedak voor u als dakeigenaar maar ook voor uw omgeving.

Lees ook: FrieslandCampina-agrariër uit Onstwedde stelt dak beschikbaar aan energiecoöperatie Stroom uit Westerwolde U.A.

Het programma

Onderwerpen die tijdens het webinar onder meer aan de orde komen:

  • het zonnedaktraject: wat is het, hoe gaat het in z’n werk
  • voordelen voor u als dakeigenaar en voor uw omgeving, omwonenden die mee genieten van de opgewekte zonne-energie
  • toelichting SCE-subsidieregeling
  • toelichting rol Stichting Buurkracht
  • toelichting steun die Provincie Groningen biedt
  • het kostenplaatje
  • een inkijkje in zonnedakprojecten van collega-agrariërs
  • zit er asbest op uw dak? Ook dan is een zonnedak mogelijk. De saneringskosten verdient u grotendeels terug met de dakhuur. Speciaal voor dakeigenaren uit Groningen: de provincie Groningen, die dit project ondersteunt, neemt de kosten van de eerste 100 dakchecks voor haar rekening.

Aanmelden

Het webinar vindt plaats op dinsdag 20 april om 20.00 uur. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar floortje@buurkracht.nl. Het webinar is met name interessant voor dakeigenaren met een dak van minimaal 350m2 en met ruimte voor zonnepanelen. Ligt er asbest op uw dak? Ook dan is het webinar iets voor u: binnen onze zonnedaktrajecten bieden we extra ondersteuning om asbest te verwijderen.

Een collectief zonnedak: een groene bron van inkomsten en energie voor boer en buur

U heeft een omvangrijk dak. Door er zonnepanelen op te plaatsen is het niet langer enkel een dak. Het is een dak met meerwaarde. U draagt aanzienlijk bij aan de energietransitie. Door uw dak (deels) beschikbaar te stellen aan een lokale energiecoöperatie ontvangt u huur en genieten direct omwonenden en desgewenst uzelf van de groene energieopbrengst. Daarnaast is het mogelijk om tegen aantrekkelijke voorwaarden eventueel asbest te verwijderen.

Boer-buurrelatie

U weet als geen ander: een goede relatie met uw omgeving is essentieel voor agrariërs. Tegelijkertijd heeft u te maken met tal van vraagstukken die soms lijnrecht tegenover elkaar staan. Door continu te werken aan een goede relatie ontstaat er begrip en draagvlak. Een collectief zonnedak kan hieraan bijdragen.

Leestip: FrieslandCampina-agrariër uit Onstwedde stelt dak beschikbaar aan energiecoöperatie Stroom uit Westerwolde U.A.

Bewoners doen graag mee

Lokaal leeft. Steeds meer mensen willen weten waar de producten die zij gebruiken vandaan komen. En dus halen ze zelf de aardappelen bij de boer, komt de kaas van hun ‘buurman’ en gaan ze naar lokale groenmarkten voor hun planten. En hun energie? Die kunnen ze nu ook in samenwerking met u opwekken en verbruiken.

Stichting Buurkracht en FrieslandCampina ontvangen u graag!

Stichting Buurkracht en FrieslandCampina organiseren de Zonnedaksessies.

FrieslandCampina kijkt continu naar nieuwe mogelijkheden in de markt die een duurzame leefomgeving kunnen versnellen. Steeds meer leden-melkveebedrijven van FrieslandCampina zijn ook energieboer en wekken duurzame energie op door middel van zonnepanelen, windmolens of biomassa. FrieslandCampina ondersteunt en stimuleert zowel landelijke als lokale initiatieven die het voor leden melkveehouders vergemakkelijken om een duurzame en vernieuwende invullingen te geven aan hun bedrijf. Deze projecten helpen de melkveehouders zelf, en de omgeving en de organisatie als geheel. Dit doen wij zoveel mogelijk in samenwerking met betrokken experts, want samen komen we verder!

Stichting Buurkracht helpt buren in heel Nederland om hun buurkracht te ontdekken en te vergroten. Door mensen bij elkaar te brengen en ze te ondersteunen met tips, trucs en tools, zoals de buurkracht-app en de website buurkracht.nl. Meer dan 400 buurten hebben inmiddels hun buurkracht ingezet. Steeds vaker betrekken ook gemeenten, overheden en maatschappelijke organisaties Buurkracht bij burgerparticipatietrajecten. Het collectieve zonnedaktraject is een initiatief van ECoop, zonnedakexpert met Groningse en Friese roots en sinds 2020 onderdeel van Stichting Buurkracht.

We hopen u binnenkort te zien!