Hoe haalbaar is een lokale en duurzame energiemarkt? Drie jaar Gridflex Heeten

Hoe haalbaar de lokale en duurzame energiemarkt is, onderzochten wij de afgelopen drie jaar samen met diverse consortiumpartners aan de hand van een uniek praktijkexperiment: Gridflex Heeten. We testten nieuwe tariefmodellen en gebruikten voor het eerst zeezoutbatterijen in een praktijksituatie. En de hele buurt deed mee! De lessons learned bieden veel potentie voor toekomstige projecten. Nieuwsgierig? Kijk de webinar hierover terug, bekijk het persbericht en/of download het whitepaper.

 

Veranderende energiebronnen én veranderende vraag

Niet alleen de energiebronnen veranderen, maar ook de vraag naar energie verandert. Denk aan elektrisch rijden, elektrisch verwarmen en elektrisch koken. De huidige wet- en regelgeving beperkt tegelijkertijd initiatieven om nieuwe energiesystemen en marktmodellen te ontwikkelen. Het gevolg: we proberen te weinig – we leren te weinig en daarom gebeurt er te weinig. En dat terwijl de energiekosten blijven stijgen.

 

Wat de praktijk zegt

Is het mogelijk om de energievraag en het -aanbod optimaal af te stemmen door lokale, duurzame opwek en plaatselijke opslag? Dit bespraken we in onze webinar Is een lokale en duurzame energiemarkt haalbaar? Gridflex in Heeten, dat drie jaar als pilot heeft gefungeerd en allerlei learnings heeft opgeleverd, stond hierin centraal.

 

Benieuwd?

Kijk de webinar terug en/of download het whitepaper.

 

Gridflex in het kort

In 2017 is in het Overijsselse Heeten de allereerste Nederlandse pilot om een lokale en duurzame energiemarkt op te zetten gestart. Deze proef, Gridflex genaamd, is erop gericht om de energie zoveel mogelijk daar te gebruiken waar deze ook opgewekt is, dus in de woning zelf, bij de buurman of in de wijk. Deelnemers krijgen nauwkeurig inzicht in hun eigen energieverbruik en de stroom die zonnepanelen op de daken opwekken worden via zeezoutbatterijen in de buurt verdeeld. Aan dit unieke proefproject deed 100 procent van de buurtbewoners mee.

Experimenteerregeling

Het opzetten van een lokale energiemarkt is mogelijk doordat energiecoöperatie Endona vanuit de experimenteerregeling een ontheffing van de Elektriciteitswet heeft verkregen. Doordat de energie zoveel mogelijk lokaal opgeslagen, verhandeld en gebruikt wordt, hoeft deze niet ingekocht te worden. Daardoor worden de kosten voor energie in de wijk verrekend. Het doel is om tot een businesscase te komen, die schaalbaar en toepasbaar is voor de toekomst.

Samen met de buren

Een belangrijk kenmerk van het Gridflexproject is de buurtinspanning (voor met name dit stuk heeft Stichting Buurkracht een rol gespeeld). Waar energiebesparing normaliter een individuele inspanning is, gebeurt het hier met de straat, wijk of buurt. De pilot moet uitwijzen welke invloed deze gezamenlijke aanpak heeft op gedragsverandering bij de deelnemers. De verwachting is dat door gezamenlijk aan energiebesparing te werken, er creatiever en bewuster met energie om gegaan wordt.

Partners

Bij de pilot zijn diverse partijen betrokken: Enexis Netbeheer, Energiecoöperatie Endona, Enpuls, Universiteit Twente, Escozon, ICT Automatisering, DrTen en Stichting Buurkracht. Op gridflex.nl zijn de rollen van deze partijen nader toegelicht.

Delen: