online bijeenkomst voor eigenaren van grote daken

Een collectief zonnedak in Het Hogeland, meerwaarde voor u en uw omgeving

Hoe verdien je aan je dak? Hoe profiteren omwonenden mee? Hoe draag je eenvoudig bij aan de energietransitie?

<data en tijdstip>

Zonnedaken in Het Hogeland

In Het Hogeland zijn heel wat grote daken. Op schuren of agrarische gebouwen bijvoorbeeld. Veel van deze daken hebben het in zich een collectief zonnedak te worden waarbij óók de directe omgeving profiteert van de energieopbrengsten. Stichting Buurkracht en Hogelandster Energie Coöperatie organiseren op <data> online informatiebijeenkomsten waarin we hier uitgebreider op in gaan. U bent van harte welkom!

Een collectief zonnedak: een groene bron van inkomsten en energie voor dakeigenaar en buur

Door zonnepanelen op een groot dak te plaatsen is het niet langer enkel een dak. Het is een dak met meerwaarde. Als dakeigenaar draagt u zo aanzienlijk bij aan de energietransitie. Door uw dak (deels) beschikbaar te stellen aan een lokale energiecoöperatie ontvangt u huur en genieten direct omwonenden en desgewenst uzelf van de groene energieopbrengst. Daarnaast is het mogelijk om tegen aantrekkelijke voorwaarden eventueel asbest te verwijderen.

Lees ook: 100 asbestvrije zonnedaken in Groningen in plaats van 10 voetbalvelden aan landbouwgrond omvormen tot zonneparken.

Het programma

Onderwerpen die tijdens de online informatiebijeenkomst onder meer aan de orde komen:

 • het zonnedaktraject: wat is het, hoe gaat het in z’n werk
 • wat betekent een collectief zonnedak voor de dakeigenaar
 • hoe profiteren de omgeving en omwonenden mee van de opgewekte zonne-energie
 • de rol van Ecoop/Stichting Buurkracht en de rol van de energiecoöperatie
 • het kostenplaatje
 • een inkijkje in zonnedakprojecten in de omgeving
 • zit er asbest op uw dak? Ook dan is een zonnedak mogelijk. De saneringskosten verdient u grotendeels terug met de dakhuur. Speciaal voor dakeigenaren uit Groningen: de provincie Groningen, die dit project ondersteunt, neemt de kosten van de eerste 100 dakchecks voor haar rekening. In de bijeenkomst gaan we ook hierop dieper in.

Aanmelden

De online informatiebijeenkomst vindt plaats op <data en tijdstip>. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar floortje@buurkracht.nl. De bijeenkomst is met name interessant voor dakeigenaren met een dak van minimaal 350m2 en met ruimte voor (nog meer) zonnepanelen. Ligt er asbest op uw dak? Ook dan is de bijeenkomst iets voor u: binnen onze zonnedaktrajecten bieden we ondersteuning om asbest te verwijderen.

De voordelen van een zonnedaktraject van Hogelandster Energie Coöperatie met ondersteuning van Stichting Buurkracht

 • voor de panelen die u als dakeigenaar zelf niet gebruikt ontvangt u dakhuur: €5 per zonnepaneel per jaar, bij een dak van 350 m2 komt dit neer op €1.000 per jaar.
 • de kosten van de zonnepaneleninstallatie zijn voor rekening van de energiecoöperatie en haar leden.
 • na 15 jaar bent u eigenaar van de zonnepaneleninstallatie.
 • zit er asbest op uw dak? De saneringskosten verdient u grotendeels terug met de dakhuur. Bovendien neemt de provincie Groningen, die het asbestvrij maken van daken aanmoedigt, de eerste 100 dakchecks (t.w.v. € xxx) voor haar rekening.
 • stichting Buurkracht ontzorgt dakeigenaar en energiecoöperatie. Van idee tot realisatie: Buurkracht adviseert, begeleidt en ondersteunt, met raad en daad.

Bewoners doen graag mee

Lokaal leeft. Steeds meer mensen willen weten waar de producten die zij gebruiken vandaan komen. En dus halen ze zelf de aardappelen bij de boer, komt de kaas van hun ‘buurman’ en gaan ze naar lokale groenmarkten voor hun planten. En hun energie? Die kunnen ze nu ook in samenwerking met u opwekken en verbruiken.

Hogelandster Energie Coöperatie en Stichting Buurkracht ontvangen u graag!

De Hogelandster Energie Coöperatie en Stichting Buurkracht organiseren samen de online informatieavonden.

Hogelandster Energie Coöperatie, afgekort de HEC, heeft inmiddels twee zonnedaken gerealiseerd: een boerderijdak in Zuurdijk met 615 panelen en een dak op een boerderij in Den Andel met 200 panelen. Het derde project met 200 panelen op het Oldeheem in Kloosterburen is in voorbereiding. Daarnaast is de HEC bezig met vijf andere nieuwe daken in Kloosterburen, Leens, Eenrum, Winsum en Groningen. Hogelandstroomt.nl

Stichting Buurkracht helpt buren in heel Nederland om hun buurkracht te ontdekken en te vergroten. Door mensen bij elkaar te brengen en ze te ondersteunen met tips, trucs en tools, zoals de buurkracht-app en de website buurkracht.nl. Meer dan 400 buurten hebben inmiddels hun buurkracht ingezet. Steeds vaker betrekken ook gemeenten, overheden en maatschappelijke organisaties Buurkracht bij burgerparticipatietrajecten. Het collectieve zonnedaktraject is een initiatief van ECoop, zonnedakexpert met Groningse en Friese roots en sinds 2020 onderdeel van Stichting Buurkracht.

We hopen u binnenkort te zien!