groeipad: vruchtbare bodem voor participatietrajecten

Dat structurele karakter ontstaat meestal niet zomaar. Maar door gericht en gedoseerd te ondersteunen op proces, communicatie en technische kennis kunnen veel initiatieven uitgroeien tot een blijvende samenwerking tussen bewoners – en op termijn helemaal op eigen benen staan. Het idee is dat een activiteit niet op zichzelf staat, maar altijd weer voedingsbodem is voor een vervolg.

Buurkracht hanteert hierbij de zogenaamde groeicyclus die bestaat uit 5 fases: initiëren, activeren, structureren, groeien en bestendigen. Ofwel: van een goed idee van een of enkele buurtbewoners tot het verder uitwerken van dat idee in verenigde vorm. Om vervolgens de gehele buurt deelgenoot te maken en te enthousiasmeren ook mee te doen. Met als gevolg een succesvolle buurtactie die smaakt naar meer. Zo ontstaat er een vliegwieleffect met steeds meer initiatiefnemers, meer deelnemers en meer activiteiten. Een vruchtbaardere bodem voor participatietrajecten kun je je bijna niet wensen.

Wassenaar: van een zonnepanelenactie naar een isolatie-actie

Onder meer in Wassenaar ervaren ze inmiddels zelf dat een succesvol buurtinitiatief kan leiden tot een volgende buurtactie. Na de zonnepanelenactie in 2020, waarbij maar liefst 833 zonnepanelen zijn geïnstalleerd, vonden bewoners het tijd voor een vervolg. Diverse buurtteams zijn gestart met de voorbereidingen om een collectieve isolatieactie op te zetten. Het doel van deze actie: zoveel mogelijk woningen (verdergaand) verduurzamen.

Meer weten?

Lees het interview met een van de initiatiefnemers over de beweegredenen van de buurtteams.

En benieuwd hoe Wassenaar bewoners actief betrekt bij het verduurzamen van de gemeente? Lees het interview met wethouder Lia de Ridder: bewonersinitiatief brengt hausse aan zonnepanelen, en meer

Delen: