aanpak wateroverlast en herinrichting

In de Peperstraat, Reisvennestraat en Hoge Akkers is in 2021 en 2022 een buurtteam bezig geweest met het maken van een ontwerp voor de herinrichting van de straten en met het afkoppelen van regenwater. De gemeente vervangt de riolering en breekt daarvoor de straten open. De werkzaamheden starten in maart 2021 en naar verwachting worden ze afgerond in december 2022. Ook regenwater afkoppelen is belangrijk en daarom enthousiasmeert het buurtteam zo veel mogelijk buurtgenoten om dit te doen. Op deze pagina kun je alles lezen over de inspanningen van het buurtteam. Veel leesplezier!

 

hoe kun je afkoppelen?

Straatgenoten die interesse hebben in het afkoppelen van hun regenpijp, waren op zaterdag 12 maart tussen 10.00 en 13.00 uur van harte welkom bij de open tuinendag. Een aantal buren heeft zijn regenpijpen afgekoppeld van de riolering, vangt regenwater in zijn eigen tuinen op en stelde zijn tuinen open voor alle buurtbewoners. De voorbeeldtuinen zijn te vinden op de volgende adressen: Peperstraat 70, 80 en 82, Reisvennestraat 56 en Hoge Akkers 39.

Voor een sfeerimpressie kun je klikken op deze link: https://valkenswaard24.nl/home/artikel/79652/Regenpijpen-afgekoppeld-van-riolering-in-meerdere-straten-in-Valkenswaard.

Alle documenten en informatie die gedeeld is tijdens de open tuinendag kun je ook hier vinden.
Doe-boek regenwater afkoppelen
Fotoreportage open tuinendag Valkenswaard
Informatie voorbeeldtuin Hoge Akkers 39
Informatie voorbeeldtuin Reisvennestraat 56

 

waarom afkoppelen?

Regenwater afkoppelen is belangrijk om meerdere redenen:

  • Je hebt je eigen watervoorraad voor de tuin. Je hoeft dus geen drinkwater te gebruiken om je planten water te geven.
  • Schoon regenwater wordt apart gehouden, zodat het niet gereinigd hoeft te worden.
  • Als het veel regent wordt het regenwater opgevangen waardoor we kunnen voorkomen dat woningen te maken krijgen met regenwateroverlast in huis of dat vies water op straat blijft staan.
  • Je gaat de verdroging van de bodem tegen. Zo voorkomen we dat de grondwaterstand nog verder daalt.
  • Je draagt je steentje bij aan de verduurzaming van de gemeente Valkenswaard.

Hier is subsidie vanuit de gemeente voor beschikbaar. Meer informatie over deze subsidie is te vinden op de website www.valkenswaard.nl/afkoppelen.

 

informatie over werkzaamheden herinrichting straten

Heijmans Infra BV voert de werkzaamheden voor de herinrichting van de straten uit. Deze starten op 14 maart in de Peperstraat. De verwachting is dat de werkzaamheden in december 2022 in de Hoge Akkers worden afgerond. Heijmans vervangt de bestaande rioolbuis voor twee nieuwe riool buizen: één gemengd riool en één hemelwaterriool. Aansluitend richt de aannemer de openbare ruimte in met nieuwe bestrating en andere voorzieningen zoals lantaarnpalen, paaltjes, planten en bomen en verkeersborden. Voor meer informatie ga je naar de website www.valkenswaard.nl/reisvennestraat of naar de Heijmans BouwApp, te vinden in de App/Play-store op je telefoon.

 

de verschillende ontwerpen

Zoals jullie weten zijn er verschillende ontwerpen gemaakt. Het definitieve ontwerp kun je hier vinden; definitieve versie ontwerp

Ook de presentatie is nog beschikbaar om te bekijken of alles even na te lezen van deze avond; 20211109 Presentatie buurtbijeenkomst ontwerp herinrichting Valkenswaard

De veelgestelde vragen over het ontwerp met antwoorden vind je hier
Veelgestelde vragen over het ontwerp

 

onderweg naar een ontwerp

Wij zijn als buurtteam hard bezig geweest om alle input uit de buurt te verwerken in een plan hoe wij graag de nieuwe inrichting van de straten willen zien. We noemen dit een vlekkenplan. Het vlekkenplan wordt door aannemer Heijmans gebruikt om een ontwerp te maken dat past in onze straten.

Zie hieronder een mooie fotorapportage van de buurtteamsessie voor het maken van het vlekkenplan.

Fotoreportage buurtteamsessie 3 Valkenswaard

resultaten vragenlijst

De afgelopen periode hebben wij jou, als bewoner van een van onze straten, de mogelijkheid gegeven om mee te denken. Door middel van een vragenlijst hebben wij alle wensen binnen gekregen. Als je op de knop klikt, kun je de resultaten van de vragenlijst bekijken. We doen ons best om tijdens het opstellen van het plan zoveel mogelijk rekening te houden met deze input.

buurtbijeenkomsten

online buurtbijeenkomst 2 juni 2021
2 juni 2021

presentatie 9 november 2021
20211109 Presentatie buurtbijeenkomst ontwerp herinrichting Valkenswaard

fotoreportage 12 maart 2022
Fotoreportage open tuinendag Valkenswaard

 

meer weten?

Neem gerust contact met ons op. Stichting Buurkracht is een maatschappelijke organisatie die buren in heel Nederland helpt om hun buurt mooier, beter, groener, veiliger of gezelliger te maken.