Grote daken omtoveren tot zonnedak; een vooruitgang voor de leefomgeving, want de energie wordt lokaal en duurzaam opgewerkt. Maar hoe gaat dit in zijn werk? Het begint vaak met actieve, betrokken bewoners die besluiten een energiecoöperatie op te richten. Door vervolgens samen te werken met de eigenaar van een omvangrijk dak, kan er een zonnedak gerealiseerd worden waar de leefomgeving de vruchten van plukt. Het dak verduurzaamt namelijk de buurt, maar brengt ook financiële voordelen met zich mee voor de eigenaar van het dak, de deelnemers die meedoen aan het project en voor nieuwe leefbaarheidsprojecten in de buurt. Buurkracht begeleidt alle partijen in dit proces en brengt hen samen, zodat buren samen stroom kunnen opwekken. Nieuwsgierig geworden? Hier namen ze het heft in eigen hand.

Marrum

Energiecoöperatie Mei-inoar Grien (met elkaar groen) plaatste deze zomer 200 zonnepanelen op het dak van het dorpshuis in Marrum (Friesland). Het vrijwillige bestuur van de coöperatie zet zich in voor een duurzamere buurt. De coöperatie huurt het dak van het dorpshuis en mag deze 16 jaar lang gebruiken. Het dorpshuis ontvangt een jaarlijkse vergoeding voor het beschikbaar stellen van het dak en na 16 jaar ontvangen zij de installatie voor een symbolisch bedrag van €1,-. Er doen in totaal twintig buurtbewoners mee aan dit project. De winst die de coöperatie maakt met dit zonnedak wordt gebruikt om de lokale leefbaarheid te bevorderen. Denk hierbij aan nieuwe duurzame projecten of het uitkeren van bedragen aan lokale initiatieven vanuit de bewoners van de regio.

Garnwerd

In Garnwerd (Groningen) plaatste de energiecoöperatie GLOED op 22 september 2022 266 zonnepanelen op het dak van een grote schuur van de familie Vellinga. Eerder, in oktober 2021, werd een ander dak van diezelfde familie al omgetoverd tot zonnedak. Twintig omwonenden hebben geïnvesteerd in zonnedak Vellinga 2 en dragen daarmee bij aan het lokaal opwekken van duurzame energie. De naam GLOED staat voor Garnwerd Lokaal Onafhankelijk en Duurzaam en is in 2016 opgericht. De coöperatie wordt bestuurd door vrijwilligers die, door hun krachten te bundelen, duurzame energieprojecten realiseren. Naast zonnedaken houdt de coöperatie zich ook bezig met het organiseren van elektrische deelauto’s en een toekomstige zonnecarport.

Broeksterwoude  Boonstra

Enerzjykoöperaasje Feanwâlden (EFK U.A. / Energiecoöperatie Veenwouden) heeft dit jaar op een bedrijfsschuur in Broeksterwoude (Friesland) 266 zonnepanelen gerealiseerd. Geschat is dat deze panelen 95.000 kWatt-uur per jaar gaan produceren. Twintig omwonenden hebben dit zonnedak mogelijk gemaakt en geïnvesteerd. Dit is een mooi eerste grote succes van EFK U.A. die pas sinds 2022 bestaat en wordt bestuurd door vrijwilligers. Het voornaamste doel van de coöperatie is om de regio Feanwâlden e.o. duurzamer te maken. Dit doen zij door duurzame energie lokaal op te wekken. Hiervoor worden in de nabije toekomst verschillende projecten opgestart die bestaan uit zonnedaken, een zonneweide en op langere termijn mogelijk windmolens.

Geïnteresseerd in een zonnedak met de buurt? Kijk hier voor meer informatie.

Delen: