Op 5 februari presenteerden bewoners van de Sintenbuurt hun buurtplan aan wethouder Rik Thijs. Met daarin uitgewerkt hoe de buurt zich de komende jaren kan voorbereiden op de overstap van aardgas naar een alternatieve warmtebron. Deze officiële afsluiting van het ‘AGV’-traject met Buurkracht, ofwel de Wijkaanpak Energie, luidde meteen het begin in van het vervolg. “We gaan door.”

Bewoner Sjaak Verheijen was een van de tien leden van het meedenkteam in de Sintenbuurt, dat de drijvende kracht achter het buurtplan vormde. “Ik ging uit nieuwsgierigheid naar de eerste buurtbijeenkomst over de plannen van de gemeente om onze buurt als een van de eerste in Eindhoven aardgasvrij te maken”, vertelt hij. “Zelf had ik met verschillende maatregelen het gasverbruik in huis al teruggedrongen van 1700 naar 1000 m3 per jaar. Mijn indruk was dat helemaal aardgasvrij met de huidige technologieën voor onze buurt niet te betalen is, dus ik was benieuwd hoe de gemeente dat zag. En welke stappen we als buurt nog zouden kunnen nemen.”

Altijd-goedmaatregelen
Gaandeweg bleek inderdaad dat er voor de Sintenbuurt niet onmiddellijk een aantrekkelijk alternatief voor aardgas in het verschiet lag. Het doel van het traject voor deze pioniersbuurt werd bijgesteld: van een aardgasvrij-plan naar een aardgasvrij-voorbereid-plan. Sjaak: “Iedereen kan maatregelen nemen die altijd goed zijn. Ook al is niet duidelijk hoe we onze huizen gaan verwarmen als we van het aardgas af gaan. De gemeente heeft per woningtype in onze buurt globaal in kaart gebracht wat daaraan te verduurzamen valt. In veel woningen zijn al maatregelen uitgevoerd, dus het blijft maatwerk. Maar mede dankzij die overzichten kunnen we inventariseren voor welke maatregelen in de buurt belangstelling is, en waar we mogelijk gezamenlijke acties voor kunnen opzetten. Zelf zou ik bijvoorbeeld graag mijn dak nog willen isoleren. Of de zolderverdieping, daar ben ik nog niet uit. De rest heb ik wel zo’n beetje gedaan.”

Strakke agenda
Sjaak kijkt tevreden terug op de periode waarin hij met de buurt, het meedenkteam voorop, werkte aan het buurtplan. “We kregen begeleiding van Yvette Marijnissen van Buurkracht, die de regie op de agenda hield. Het programma was behoorlijk voorgekookt, maar dat is juist goed. Het zorgde ervoor dat de nodige stappen maakten richting het buurtplan. Ook de communicatie met de buurt zat goed in elkaar. Op gezette tijden hielden we buurtbijeenkomsten en tussendoor kreeg iedereen updatekaarten in de bus. Ook de excursie naar een aardgasvrije voorbeeldwoning van de woningbouwvereniging en een gezamenlijke warmtewandeling met de warmtecamera hielpen om buren betrokken te houden.”

De blik vooruit
Nu het buurtplan is opgeleverd, wil het meedenkteam door. Zo gaan er stemmen op voor het collectief inkopen van isolatiemaatregelen. “Heel fijn ook dat de gemeente een vervolgtraject inzet in onze buurt”, zegt Sjaak. “En dat Buurkracht daarbij weer gaat helpen. Ik ben benieuwd wat daar uitkomt. Veel buren zijn gehecht aan de sfeer en de ligging van de Sintenbuurt en zullen best bereid zijn om te investeren.”

Goed voor de verbinding
Ook de gemeente en Buurkracht zien uit naar de volgende stappen. Yvette van Buurkracht: “Dat het plan er ligt is prachtig, maar nog trotser ben ik op de verbinding die ik tussen mensen zag ontstaan. Dat is een mooie basis voor wat nog gaat komen.” Roozbeh Nikdel, projectleider pioniersbuurten warmtetransitie bij de gemeente is het met haar eens: “Alleen al dat zo veel mensen bereid zijn om vrijwillig mee te denken, vind ik geweldig. We zien ook dat deze trajecten bijdragen aan de sociale cohesie in de buurten. Daar zijn wij als gemeente heel blij mee. Én we weten dankzij deze pionierstrajecten nu veel beter hoe we verder willen. Zowel met deze wijken als met wijken die nog aan de start staan. Mooie resultaten!”

Lees hier meer over de Wijkaanpak Energie

Delen: