De warmtetransitie, de overgang naar op groene wijze verwarmde huizen, is begonnen. Zo is de gemeente Eindhoven met de aanpak van drie buurten gestart. Met het door Buurkracht ontwikkelde Aardgasvrijprogramma maken buurtbewoners daar samen een buurtplan om goed voorbereid van het gas af te kunnen.

 

Samenwerking met bewoners

In Eindhoven gaat het om 103.000 huizen verdeeld over ongeveer 100 buurten die uiteindelijk van het gas af moeten. De transitie verloopt buurt voor buurt. De regie voor de warmtetransitie is in handen van de gemeente Eindhoven, maar ze zoekt  nadrukkelijk de samenwerking met de inwoners – zij wonen immers in de huizen en zijn vaak zelf de eigenaar.

De nadrukkelijke wens van de gemeente is dan ook dat inwoners worden geactiveerd, kennis krijgen en meedenken. Om dat van onderop te laten ontstaan, is Buurkracht aangetrokken.

 

Samen oplossingen verkennen

Concreet betekent dat dat Buurkracht amen met de bewoners van een buurt de oplossingen gaat verkennen. Buurkracht helpt bewoners mobiliseren, zodat hun kennis over de alternatieven toeneemt, zij zelf met een plan komen en uiteindelijk ook draagvlak zoeken voor de plannen in een buurt.

In diverse buurten zijn inmiddels bewonersgroepen die samenkomen om mee te spreken en te denken over de thematiek. Deze actieve groep bewoners zorgen er bovendien voor dat de overige buurtbewoners óók geïnteresseerd raken in het onderwerp. Dat zorgt voor urgentie. De plannen van de gemeente en inwoners worden met elkaar afgestemd, zodat het draagvlak ervan zo optimaal mogelijk is.

Delen: