samenwerken?

resultaatgerichte bewonersparticipatie

 

Bewoners maken de maatschappij. Betrokken bewoners zorgen voor draagkracht en leveren waardevolle input. Ze zijn daarom onmisbaar bij een succesvolle omgevingswet, klimaatadaptatie en energietransitie. Maar dan moet je ze wel weten te vinden. En te verbinden, te activeren en te enthousiasmeren.

Dat is wat Buurkracht al zo’n tien jaar doet. De succesvolle en bewezen Buurkrachtaanpak zorgt ervoor dat buurtbewoners met elkaar aan de slag gaan en resultaat boeken. Veelal niet eenmalig, maar door op structurele basis met elkaar initiatieven op te zetten.

aanpakken op buurt- en wijkniveau

Om als gemeente of provincie bewoners net dat extra zetje te geven, heeft Buurkracht verschillende aanpakken ontwikkeld. Aanpakken die ondersteunen bij het uitvoeren van een buurtinitiatief of om landelijke thema’s succesvol te implementeren op lokaal niveau. Ambassadeurs, vertrouwen en ondersteuning zijn de basis van elke benadering.

groeipad: vruchtbare bodem voor participatietrajecten

Om complexe maatschappelijke vraagstukken zoals de energie- en warmtetransitie en klimaatadaptatie op te lossen, streeft Buurkracht naar bewonersinitiatieven met een structureel karakter. Dit betekent dat bewoners gedurende langere tijd samen plannen maken en acties ondernemen om stap voor stap te bouwen aan die transitie. Dat structurele karakter ontstaat meestal niet zomaar. Maar door gericht en gedoseerd te ondersteunen op proces, communicatie en technische kennis kunnen veel initiatieven uitgroeien tot een blijvende samenwerking tussen bewoners – en op termijn helemaal op eigen benen staan. Het idee is dat een activiteit niet op zichzelf staat, maar altijd weer voedingsbodem is voor een vervolg.

Buurkracht hanteert hierbij de zogenaamde groeicyclus die bestaat uit 5 fases: initiëren, activeren, structureren, groeien en bestendigen. Ofwel: van een goed idee van een of enkele buurtbewoners tot het verder uitwerken van dat idee in verenigde vorm. Om vervolgens de gehele buurt deelgenoot te maken en te enthousiasmeren ook mee te doen. Met als gevolg een succesvolle buurtactie die smaakt naar meer. Zo ontstaat er een vliegwieleffect met steeds meer initiatiefnemers, meer deelnemers en meer activiteiten. Een vruchtbaardere bodem voor participatietrajecten kun je je bijna niet wensen.