privacyverklaring

 

1 juli 2020

Wij vinden privacy belangrijk en snappen dat die voor jou óók belangrijk is. In onze privacyverklaring kun je lezen hoe wij omgaan met jouw persoonlijke informatie. Neem vooral contact met ons op als je na het lezen van deze verklaring nog vragen hebt.

Buurkracht is een maatschappelijk initiatief ontstaan vanuit de Enexis Groep. Vanaf eind 2019 is Buurkracht een zelfstandige stichting.

 

het verstrekken van persoonlijke informatie

Als je een account aanmaakt op de buurkracht-app vragen we om je naam, postcode en e-mailadres.

De naam die je invult is de naam waarmee je zichtbaar bent in de app voor iedereen die de app gebruikt. Wij raden je aan je eigen naam te gebruiken, omdat je buren dan weten wie je bent. Als je je daar prettiger bij voelt, kun je een alias gebruiken.

Je postcode hebben we nodig om je locatie weer te geven op de kaart in de app. En om de activiteiten die je start te plaatsen in jouw buurt. In plaats van het intypen van je postcode kunnen we je locatie ook bepalen via de locatievoorzieningen op je telefoon. Als je de app daar toestemming voor geeft. Je bepaalt je locatie uiteindelijk zelf. Je exacte huisnummer is niet bij ons bekend en ook niet zichtbaar voor je buren.

Je e-mailadres gebruiken we om te verifiëren dat jij jij bent en niet een robot. Dit e-mailadres is niet zichtbaar voor je buren. Mocht je je wachtwoord vergeten zijn, dan gebruiken we je e-mailadres ook om je een wachtwoord reset toe te sturen.

Iets om bij stil te staan: teksten en foto’s van activiteiten in de app en de teksten en foto’s in chats zijn openbaar. Iedereen die de app gebruikt kan ze zien. Als je dus je adres of telefoonnummer niet openbaar wilt delen, plaats deze dan niet zomaar in een activiteit of een chat. Vertellen wanneer je op vakantie gaat in zo’n chat raden we je af. Wij doen er alles aan om ieders privacy te waarborgen, maar kunnen geen garantie bieden dat openbare gegevens niet door een ander buurkracht-app gebruiker worden gebruikt.

 

gegevens van kinderen

Buurkracht richt zich niet op het verwerken van gegevens van kinderen onder de 16 jaar. Hoewel mensen van alle leeftijden onze app of website kunnen gebruiken, verzamelen of vragen we niet bewust om persoonsgegevens van kinderen onder de 16 zonder toestemming van de ouders.

 

jouw activiteit op onze website en in onze app

We leggen geanonimiseerd het klikgedrag op onze website en in de app vast. Hiermee kunnen we onze website en app voortdurend verbeteren. Ook registreren we aan welke activiteiten je meedoet, welke activiteiten je start en maken we een koppeling tussen activiteiten bij jou in de buurt en buurtbewoners. Dit is essentieel voor het functioneren van ons platform. Aangezien wij een buurtplatform zijn dat erop is gericht samen activiteiten te ondernemen.

Deze gegevens delen we niet met externe, commerciële partijen. Slechts een beperkt aantal Buurkrachtmedewerkers en een minimaal aantal externe verwerkers die deze data voor ons verwerken hebben toegang tot deze informatie. Al onze verwerkers worden verplicht om je persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

 

waarborgen gedragscode

Om misbruik te voorkomen, controleert een geautomatiseerd systeem de inhoud van de activiteiten in de app en de berichten in de groeps-chats op het gebruik van bepaalde woorden. Mochten we daar reden voor hebben dan kunnen Buurkrachtmedewerkers de activiteiten of chats nauwkeuriger bekijken. Om zo acties en communicatie in de app die indruisen tegen de gedragscode op te sporen en in te grijpen als dat nodig is. Slechts een beperkt aantal Buurkrachtmedewerkers en een minimaal aantal externe verwerkers die deze data voor ons verwerken hebben toegang tot deze informatie.

 

verzamelen bezoekersinformatie via buurkracht.nl

Buurkracht verzamelt door middel van cookies algemene gegevens tijdens een websitebezoek. Denk aan een IP-adres, tijdstip van het websitebezoek en gegevens die je browser verstuurt. Met deze informatie krijgt Buurkracht inzicht in het zoek- en klikgedrag van bezoekers van de website en de buurkracht-app, en kunnen we de site en de app verder optimaliseren. De gegevens worden niet gekoppeld aan persoonlijke informatie.

Ook gebruiken we advertentie cookies om bezoekers van relevante reclame en marketing campagnes te voorzien. Deze cookies volgen het pad dat een bezoeker door de website heen loopt en verzamelen informatie om gerichte advertenties te tonen.

 

e-mail en nieuwsbrief

Als je ons een e-mail stuurt, dan slaan we je gegevens op, zodat we je goed van dienst kunnen zijn. Ook als je later nog eens contact met ons opneemt. Registreer je je voor onze buurkracht-app of voor de nieuwsbrief dan ontvang je met regelmaat onze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief versturen we via Mailchimp. Elke nieuwsbrief biedt je de mogelijkheid je af te melden, zodat je in de toekomst geen nieuwe nieuwsbrieven ontvangt. Het adressenbestand van onze nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt of voor derden beschikbaar gesteld.

 

buurtteams en meedenkteams

Ben je lid van een buurkracht buurtteam of meedenkteam of neem je deel aan een van onze aanpakken, lees dan ook onze privacyverklaring met betrekking tot onze aanpakken.

 

beveiliging van persoonsgegevens

Om de persoonsgegevens van onze buurkracht-appgebruikers te waarborgen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze informatie, hanteren we strikte veiligheidsprocedures. We gebruiken goede, veilige technologie en slaan waar mogelijk informatie versleuteld op. Bovendien slaan we zo min mogelijk persoonlijke informatie op en hebben zo weinig mogelijk medewerkers en externe bewerkers toegang tot persoonsgegevens.

 

bewaartermijnen

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden.

 

inzage, wijzigen van je gegevens en contact

Je persoonlijke gegevens kun je zelf op je profielpagina aanpassen. Ook kun je zelf je account verwijderen. Heb je vragen over ons privacybeleid of wil je iets weten over je gegevens die bij ons bekend zijn, stuur dan een bericht naar support@buurkracht.nl of neem telefonisch contact op via 085-065 76 61.

Graag willen we je er nog op wijzen dat je als buurkracht-appgebruiker het recht hebt op inzage, recht op verbetering, recht op aanvulling en correctie, recht op dataportabiliteit en recht op verwijdering van je persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt. Je recht van bezwaar is van toepassing wanneer je je afmeldt voor onze nieuwsbrief. Je kunt hiervoor een verzoek indienen bij support@buurkracht.nl.

 

klachten

Wij helpen je graag als je een klacht hebt over onze organisatie. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

 

wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. We raden je aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

Buurkacht is een stichting gevestigd op Daalseplein 101, in Utrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75433087.

 

toelichting

Recht op inzage
Als je een verzoek tot inzage indient, laten we je zien welke gegevens we van je vastleggen, hoe we eraan komen, wie ze ontvangen en waarvoor we ze gebruiken.

Recht op verbetering en aanvulling
Als je persoonsgegevens niet juist of onvolledig zijn, heb je het recht deze aan te laten passen.

Recht op beperking van de verwerking
In sommige gevallen kun je bezwaar maken tegen verwerking van je persoonsgegevens.

Recht van verwijdering
Als je persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld, kun je ons vragen ze te verwijderen.

Recht van dataportabiliteit
Op jouw verzoek moeten we persoonsgegevens die wij van je hebben, overdragen aan jou of een organisatie van jouw keuze. In de wetgeving zijn hiervoor wel een aantal beperkingen opgenomen. We zullen meewerken aan deze overdracht voor zover dit mogelijk is.