privacyverklaring

met betrekking tot onze aanpakken

 

1 juli 2020

Bij de uitvoering van onze aanpakken verkrijgen wij gegevens van bewoners en vrijwilligers uit de straat, buurt of wijk. Wij vinden privacy belangrijk en snappen dat die voor jou óók belangrijk is. In deze privacyverklaring kun je lezen hoe wij omgaan met jouw persoonlijke informatie. Neem vooral contact met ons op als je na het lezen van deze verklaring nog vragen hebt.

Buurkracht is een maatschappelijk initiatief ontstaan vanuit de Enexis Groep. Vanaf eind 2019 is Buurkracht een zelfstandige stichting.

 

aanpakken

In onze ‘aanpakken’ gaan buurtbewoners met ondersteuning van Buurkracht in (meedenk)teams aan de slag. Buurkracht stelt een buurtteam of meedenkteam samen van buurtbewoners. Onze buurtbegeleiders ondersteunen de teams en de vrijwilligers bij zowel de planning als de documentatie van onze aanpakken. Denk aan het notuleren tijdens bijeenkomsten, het organiseren van de buurtbijeenkomsten en startbijeenkomsten en het registreren van de aanwezigen bij excursies of meedenksessies.

 

persoonlijke informatie

Wij verwerken met name contactgegevens van bewoners en vrijwilligers uit de straat, buurt of wijk en leggen hun aanwezigheid of deelname vast. Soms verkrijgen wij ook persoonlijke informatie van huiseigenaren met betrekking tot hun woning en/of woonsituatie. Buurkracht verwerkt persoonsgegevens alleen in het kader van een specifieke aanpak in die straat, buurt of wijk. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

 

buurtteam en meedenkteam

Bewoners melden zichzelf actief aan voor onze teams. Deze aanmelding kan tijdens een buurtbijeenkomst worden doorgegeven of kan per e-mail (gericht aan onze supportdesk of buurtbegeleider) plaatsvinden. Deelnemers worden per e-mail op de hoogte gehouden van de voortgang en worden uitgenodigd voor alle georganiseerde bijeenkomsten, sessies of andere activiteiten.

 

buurkracht-app

Wij houden alle buurtbewoners die gebruik maken van de buurkracht-app via onze app op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de voortgang van de aanpak. In onze aardgasvrij projecten maken wij gebruik van enquêtes om een buurtstem te houden. De resultaten voor de buurtstem in jouw buurt worden beschikbaar gesteld via de app. Maak je gebruik van onze buurkracht-app: lees hier hoe wij omgaan met jouw persoonlijke informatie binnen de app.

 

updates

Ook versturen wij Updatekaarten per post naar alle bewoners van de wijk. Als je die in de toekomst liever niet meer ontvangt, kan je dit doorgeven via support@buurkracht.nl.

Overige buurtbewoners en betrokken houden wij op de hoogte van onze aanpakken via sociale media en onze website. Hierop delen wij ook af en toe persoonlijke ervaringen en verhalen van andere buurtbewoners. Dit gebeurt uiteraard alleen met toestemming van de buurtbewoner(s) in kwestie.

Tijdens onze bijeenkomsten worden soms ook foto’s of filmpjes gemaakt, die na afloop gepubliceerd worden op de website of sociale media. Buurkracht is actief op en bereikbaar via Facebook, Twitter and Instagram en LinkedIn.

 

derde partijen

Buurkracht treedt in de samenwerking met gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties op als onafhankelijke partner. Wij delen geen gegevens of persoonlijke informatie met gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties of andere externe (commerciële) partijen.

 

beveiliging van persoonsgegevens

Slechts een beperkt aantal Buurkrachtmedewerkers en een minimaal aantal externe verwerkers die deze data voor ons verwerken hebben toegang tot deze informatie. Al onze medewerkers en vrijwilligers worden erop getraind en geïnstrueerd je persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

 

bewaartermijnen

Zodra een project is afgerond worden alle persoonsgegevens van de betrokken buurtbewoners weer verwijderd.

 

inzage, wijzigen van je gegevens en contact

Graag willen we je er op wijzen dat je het recht hebt op inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

Als je een verzoek tot inzage indient, laten we je zien welke gegevens we van je vastleggen, hoe we eraan komen, wie ze ontvangen en waarvoor we ze gebruiken. Als je persoonsgegevens niet juist of onvolledig zijn, heb je het recht deze aan te laten passen. Als je persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld, kun je ons vragen ze te verwijderen.

Op jouw verzoek moeten we persoonsgegevens die wij van je hebben, overdragen aan jou of een organisatie van jouw keuze. In de wetgeving zijn hiervoor wel een aantal beperkingen opgenomen. We zullen meewerken aan deze overdracht voor zover dit mogelijk is.

Wil je gebruik maken van één van bovenstaande rechten, stuur dan een bericht naar support@buurkracht.nl of neem telefonisch contact op via 085-065 76 61.

 

nieuwsbrief

Registreer je je voor onze nieuwsbrief dan ontvang je met regelmaat onze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief versturen we via Mailchimp. Elke nieuwsbrief biedt je de mogelijkheid je af te melden, zodat je in de toekomst geen nieuwe nieuwsbrieven ontvangt. Het adressenbestand van onze nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt of voor derden beschikbaar gesteld.

 

buurkracht.nl

Op onze website verzamelen wij door middel van cookies algemene gegevens tijdens een websitebezoek. Denk hier aan: een IP-adres, tijdstip van het websitebezoek en gegevens die je browser verstuurt. Met deze informatie verkrijgen wij inzicht in het zoek- en klikgedrag van bezoekers van de website om zo de website verder te optimaliseren. De gegevens worden niet gekoppeld aan (offline) persoonlijke informatie.

 

klachten

Wij helpen je graag als je een klacht hebt over onze organisatie. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

 

wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. We raden je aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

Buurkacht is een stichting gevestigd op Daalseplein 101, in Utrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75433087.

 

toelichting

Recht op inzage
Als je een verzoek tot inzage indient, laten we je zien welke gegevens we van je vastleggen, hoe we eraan komen, wie ze ontvangen en waarvoor we ze gebruiken.

Recht op verbetering en aanvulling
Als je persoonsgegevens niet juist of onvolledig zijn, heb je het recht deze aan te laten passen.

Recht op beperking van de verwerking
In sommige gevallen kun je bezwaar maken tegen verwerking van je persoonsgegevens.

Recht van verwijdering
Als je persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld, kun je ons vragen ze te verwijderen.

Recht van dataportabiliteit
Op jouw verzoek moeten we persoonsgegevens die wij van je hebben, overdragen aan jou of een organisatie van jouw keuze. In de wetgeving zijn hiervoor wel een aantal beperkingen opgenomen. We zullen meewerken aan deze overdracht voor zover dit mogelijk is.