persbericht

zonnedaken als aantrekkelijk alternatief voor zonneparken

Veel animo voor collectief zonnedakenproject SamenZONderAsbest in Groningen

Het collectieve zonnedakproject SamenZONderAsbest is in Groningen een succes. In dit project investeren eigenaren van grote asbesthoudende daken in het saneren van het asbest om het dak vervolgens te verhuren aan een coöperatie die er zonnepanelen op legt. Met de inkomsten die de dakeigenaren zo ontvangen verdienen zij hun investering (grotendeels) terug. Het dak heeft hierdoor meerwaarde voor alle betrokkenen: dakeigenaar, deelnemers en de coöperatie profiteren van de groene energieopbrengst en van minder asbest. Én door te kiezen voor zonnedaken in plaats van zonneparken blijft bovendien het oorspronkelijke landschap vooralsnog in tact. SamenZONderAsbest is een initiatief van ECoop, onderdeel van Stichting Buurkracht. In Groningen krijgt het project opnieuw ondersteuning van de Provincie, zo neemt ze voor 100 daken de dakcheck voor haar rekening. 

100 zonnedaken in plaats van 10 voetbalvelden aan landbouwgrond omvormen tot zonneparken

“Naast de directe voordelen voor dakeigenaren en omwonenden, zijn collectieve zonnedaken een aantrekkelijk alternatief voor zonneparken. Een kleine rekensom laat dit zien. Aan het collectieve zonnedaktraject SamenZONderAsbest kunnen 100 daken meedoen. Een dak heeft een gemiddelde omvang van 400 m2 waarop gemiddeld 200 panelen passen. Op de 100 daken tezamen, te vergelijken met 4 hectare, komen circa 20.000 zonnepanelen te liggen. Voor het plaatsen van eenzelfde hoeveelheid zonnepanelen op de grond is ruim 6 hectare grond nodig. Ofwel zo’n 10 voetbalvelden! Door te kiezen voor zonnepanelen op een dak dat er toch al ligt, kan de bestaande functie van het grond vooralsnog behouden blijven en hoeft er ook nauwelijks op esthetische aspecten te worden ingeleverd,” aldus Simon Visbeek, een van de initiatiefnemers van SamenZONderAsbest.

Interesse in een dak mét zonnepanelen en zónder asbest?

Eigenaren van asbestdaken met een omvang van minimaal 350 m2 en die een zonnedak overwegen, kunnen met hun vragen terecht bij info@ecoop.nl of zich meteen vrijblijvend aanmelden voor een dakcheck via Stichtingbuurkracht.nl/samenzonderasbest. De provincie Groningen moedigt het asbestvrij maken van de grotere daken aan en biedt daarom ondersteuning bij de collectieve zonnedaktrajecten van Ecoop/Stichting Buurkracht. In deze tweede fase van het project is er plek voor in totaal 100 daken.
Delen: