Buurtbewoners die samen duurzame energie willen besparen en opwekken, kunnen voortaan op één adres terecht. De stichting Buurkracht en aanjager van postcoderoostrajecten ECoop gaan samen verder. Ze trokken al langer succesvol op bij Friese postcoderoosprojecten: lokale initiatieven waarbij bewoners samen zonne-energie opwekken op een dak in de buurt. De groeiende vraag maakt het samengaan van ECoop en Buurkracht een logische stap.

“Steeds meer mensen willen duurzame energie opwekken. Niet iedereen kan of wil echter zonnepanelen op zijn eigen dak plaatsen. Een gedeeld zonnedak is dan een oplossing. En als je dit samen met je buren doet, ontstaat er een sneeuwbaleffect: dan doen er meer mensen mee”, aldus Roel Woudstra, directeur van stichting Buurkracht.

“Al jaren zien we dat de postcoderoosregeling bijdraagt aan de populariteit van duurzame energie. Nu ECoop onderdeel wordt van de stichting Buurkracht, is het voor buurtbewoners eenvoudiger om zich met elkaar in te zetten voor één groot zonnedak in de eigen leefomgeving waar de eigen energie wordt opgewekt en verbruikt. Dit vergroot de betrokkenheid en verstevigt bovendien het buurtgevoel onder bewoners”, aldus Raymond Kruyer, oprichter van ECoop.

Mensen in beweging krijgen, daar draait het om

Buurkracht is het burgerparticipatieplatform van Nederland. De stichting verbindt en activeert al ruim vijf jaar buurtbewoners die met elkaar de buurt mooier, groener, gezelliger of duurzamer willen maken. Meer dan 400 buurten hebben hun buurkracht inmiddels gebruikt. Bijvoorbeeld door samen woningen te isoleren of zonnepanelen te plaatsen. Ook bij ECoop heeft de focus altijd gelegen op buurtbewoners. Sinds de oprichting begin 2016 ondersteunt ECoop lokale burgerinitiatieven bij het realiseren van gezamenlijke zonnedaken. ECoop fungeert daarbij als spil tussen bewoners, overheden, energiecoöperaties en dak- en soms ook landeigenaren. Met het bundelen van de kennis en expertise verwachten Buurkracht en ECoop dat nog meer buurtbewoners duurzame stappen gaan zetten.

Delen: