Om gemeentedoelen te halen, is vaak actieve deelname nodig van bewoners. Hoe krijg je hen in beweging om hun buurt groener te maken, hun huizen energiezuiniger, hun wijk leefbaarder? “”, zegt Roel Woudstra, directeur van Buurkracht. “Online en offline hulpmiddelen spelen daarin een sleutelrol.”

Die hulpmiddelen kunnen allerlei vormen aannemen, en uiteenlopende doelen dienen. Zo heeft Buurkracht:

  • Tools die keuzes en processen vergemakkelijken. Hoe neem je de juiste maatregelen om je woning te verduurzamen? Hoe kies je een installateur? Met checklists en stappenplannen is dat een stuk behapbaarder.
  • Tools om buren te bereiken en informatie te delen. Denk aan een app waarin bewoners ideeën en acties delen en hun buurtnetwerk onderhouden. Of het online platform waar initiatiefnemers eenvoudig communicatiemiddelen rondom buurtactiviteiten bestellen om zelf te verspreiden. Van posters tot buurtbrieven en spandoeken.
  • Tools die inzicht geven. Zoals warmtecamera’s die in beeld brengen waar woningen warmte verliezen. Of het inzichtelijk maken van de hoeveelheid CO2-reductie die buurtacties oplevert.

Bouwen op tools en vertrouwen

Woudstra: “Hulpmiddelen verlagen de drempel en maken het makkelijk om acties op te schalen, te kopiëren en resultaten te meten. Dat zijn grote voordelen. Ook voor gemeenten, die zo kunnen aantonen dat ze gemeenschapsgeld doelmatig besteden. Tegelijkertijd zijn hulpmiddelen deel van de oplossing en niet de oplossing. Vertrouwen blijft cruciaal. In de gemeente, in de initiatiefnemers, in de maatregelen. Onze aanpak is sterk op dat vertrouwen gericht. Wij zijn ook niet voor niets een stichting; bij ons kunnen bewoners erop vertrouwen dat we onafhankelijk zijn en hun gegevens niet voor commerciële doelen gebruiken. Tel daar onze gereedschapskist bij op, en je hebt een gouden combinatie.”

Dit is deel 3 van een vierluik over hoe Stichting Buurkracht de kracht van buren en buurten naar boven haalt en participatie organiseert. Lees ook deel 1 over een goed team en 2 over een doordacht stappenplan. Neem voor meer informatie contact op via roel@buurkracht.nl.

*Deze tekst is ook verschenen in VNG-magazine – november 2022

 

Delen: