samenwerken?

bewoners in beweging krijgen, dát is buurkracht

 

Stichting Buurkracht gelooft in de kracht van buren. De kracht om de eigen buurt samen mooier, beter, groener, veiliger of gezelliger te maken. Door buurtbewoners met elkaar en met lokale overheden te verbinden, komen de beste ideeën tot een succesvolle uitvoering.

Meer dan 650 buurten hebben inmiddels hun buurkracht ingezet. Een groeiend aantal gemeenten en overheden betrekt Buurkracht bij burgerparticipatietrajecten.

met onder andere deze gemeenten werken we samen:

van zonnepanelenactie naar grote plannen in Barsbeek

Een van de grote uitdagingen voor gemeenten in de warmtetransitie is: hoe krijgen we bewoners mee? Maar soms lopen de bewoners juist voor de troepen uit. Zoals in Barsbeek in het Overijsselse Zwartsluis.

Wassenaar: vereende krachten leiden tot veel zonnepanelen

Wassenaar heeft laten zien welke resultaten worden geboekt als bewoners en gemeente de handen ineen slaan. “Als gemeente vinden we het belangrijk dat wij inwoners ook actief bij verduurzaming ondersteunen,” aldus wethouder Lia de Ridder.

aardgasvrij bewonersinitiatief in De Buitenpepers, zo ging het in z’n werk

Over hoe een buurt in ‘s-Hertogenbosch samen met de gemeente op reis ging richting een aardgasvrije buurt met hulp van Buurkracht.

Ook behoefte aan succesvolle en structurele bewonersparticipatie? Zo gaan wij te werk: