Op Buuren samen verduurzamen?

Op dinsdag 17 mei om [tijdstip] organiseert Buurkracht een informatieavond. Buurkracht legt op deze avond uit hoe zij als onafhankelijke partij bewoners intensief begeleiden in het beoordelen van alle duurzame alternatieven voor de wijk en het schrijven van een plan dat wordt getoetst bij andere bewoners. Wil jij hier meer over weten? Meld je aan!

aanmelden informatieavond Op Buuren

aanmelden informatieavond Op Buuren

Ik meld me graag aan voor de informatieavond

vragenlijstje

Wil je alvast wat vragen beantwoorden? Met deze korte vragenlijst wordt geïnventariseerd hoe het woonplezier in Op Buuren wordt beoordeeld en in hoeverre bewoners op dit moment op de hoogte zijn van het warmteplan dat is vastgesteld voor Sportpark Zuilense Vecht. De resultaten worden besproken tijdens de informatieavond.

wat ging hieraan vooraf?

Het warmteplan voor Sportpark Zuilense Vecht is vastgesteld. Hierin is opgenomen dat in de toekomst ook omliggende wijken op deze warmtevoorziening kunnen worden aangesloten. De technische adviseurs van het sportpark hebben aangegeven dat deze optie bijvoorbeeld toegepast kan worden op de goed geïsoleerde woningen van de wijk Op Buuren.

Kiezen voor meer duurzaamheid is een gezamenlijke zoektocht van inwoners en de gemeente naar kansen en mogelijkheden. Stichting Buurkracht zal dit proces de komende maanden intensief begeleiden, om de bewoners de kans te geven hierover hun mening te ontwikkelen en zo te komen tot een gezamenlijk plan waarbij breed naar alle oplossingen wordt gekeken.

Ondersteund door onafhankelijke technische en financiële experts gaat Buurkracht met een aantal mensen uit de wijk de verschillende alternatieven beoordelen en komt tot een wijkplan die opgesteld, ondersteund en geschreven is door de bewoners zelf. Regelmatig vindt overleg plaats tussen inwoners en de gemeente. Hoe het proces er precies uitziet lichten we graag toe tijdens een informatieavond. Kom je ook?

meer weten?

Neem gerust contact met ons op. Stichting Buurkracht is een maatschappelijke organisatie die buren in heel Nederland helpt om hun buurt mooier, beter, groener, veiliger of gezelliger te maken.