Zuides-West van start met samen energie besparen

19 januari 2017

“We kunnen nu meeliften op mooie subsidieregelingen”

In Zuides-West valt nog veel energie te besparen. Om hier een flinke impuls aan te geven, hebben drie inwoners van Zuidlaren, Fer Harleman, Jan Datema en Alberta Assies, een buurtteam gevormd. Met als doel: de buurt enthousiast maken voor gezamenlijke energiebesparingsacties. “Hoe minder fossiele brandstoffen we met z’n allen nodig hebben, hoe minder gebruik we hoeven te maken van de winputten in onze omgeving.”

Buurkracht dsc06011 %28002%29
Zuides-West start met energie besparen

Veel woningen in Zuides-West zijn in de jaren tachtig gebouwd. “We denken dan ook dat er in deze buurt nog veel energiewinst te halen valt, bijvoorbeeld met extra isolatie of door gewoon beter op te letten”, zegt Jan Datema van het buurtteam. “Alles wat we kunnen bijdragen aan een lager gasgebruik, is welkom: wij hebben net zo goed last van de aardgaswinning. De dichtstbijzijnde boorlocatie is nog geen zes kilometer van Zuidlaren verwijderd. En wie meerdere isolerende maatregelen neemt, kan nu meeliften op een aantrekkelijke subsidieregeling.”

Buurkracht helpt

Fer, Jan en Alberta krijgen ondersteuning van Buurkracht. Al ruim 170 buurten in Nederland hebben hier al goede ervaringen mee. Jan: “Het is een bestaand en bewezen concept. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar kunnen dit voortzetten in een vorm die bij Zuides-West past.” Buurkracht schakelt bijvoorbeeld een onafhankelijk energieadviseur in. Deze maakt een buurt- en woningscan om inzicht te krijgen welke energiebesparende maatregelen in Zuides-West het meeste opleveren. Ook helpt Buurkracht de buurt te enthousiasmeren voor energiebesparing en in beweging te brengen. Zodat goede voornemens geen voornemens blijven, maar worden omgezet in daden.

Blijf op de hoogte

Het buurtteam houdt buurtgenoten graag op de hoogte van hun activiteiten. Jan: “We hebben een eigen buurtpagina, buurkracht.nl/zuides-west, waar we acties en activiteiten aankondigen. Je vindt er ook tips om snel en makkelijk energie te besparen. Met een slimme meter kun je op deze pagina bovendien inzicht krijgen in je eigen energieverbruik, afgezet tegen het gemiddelde verbruik in de buurt en van vergelijkbare huishoudens in het land. We nodigen dan ook iedereen uit zich hier aan te melden.”

Meer informatie

Neem gerust contact op met het buurtteam. Voor meer informatie over Buurkracht kunt u terecht bij Marjan Hendriks of via 06 563 860 09.

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?