Zuiderburen-Hempens start als vierde buurt in Leeuwarden met samen energie besparen

29 oktober 2017

Drie buurtbewoners uit Zuiderburen-Hempens zijn het energieteam Groen Zuiderburen gestart. Met als doel: samen met hun buurtgenoten energie (en geld) besparen. Ook heeft het energieteam, bestaande uit Simon Spiekhout, Sybren Bruining en Wim Paauw, al een eerste actie aangekondigd. Inwoners uit Zuiderburen-Hempens kunnen zich inschrijven voor een gratis warmtebeeld. 
 

Buurkracht buurkracht leeuwarden3546rp
Zuiderburen-Hempens start als vierde buurt in Leeuwarden met samen energie besparen

Ook heeft het energieteam, bestaande uit Simon Spiekhout, Sybren Bruining en Wim Paauw, al een eerste actie aangekondigd. Inwoners uit Zuiderburen-Hempens kunnen zich inschrijven voor een gratis warmtebeeld. Een warmtebeeld laat via kleuren zien of een woning warmte lekt. Hiermee kun je zien of een huis goed geïsoleerd is of dat er nog wat te verbeteren valt. Wie interesse heeft voor een gratis warmtebeeld kan zich voor 29 oktober melden via buurkracht.nl/zuiderburen-hempens.

Buurtbijeenkomst

Tijdens een buurtbijeenkomst die ze op dinsdag 21 november om 20.00 uur in Doarpshûs De Bining organiseren, volgt een uitleg wat er precies op de warmtebeelden te zien is. Simon: “Schrijf deze datum vast in je agenda. Naast de warmtebeelden, zullen we ook de uitkomsten van de buurtvragenlijst presenteren en hebben we meteen een mooi aanbod isolatie voor geïnteresseerden uitgezocht.”

Meer informatie

Kijk op de website: buurkracht.nl/zuiderburen-hempens of neem contact op met het buurtteam via zuiderburen.hempens@gmail.com. Inwoners uit Leeuwarden die niet in Zuiderburen-Hempens, Aldlân, Achter de Hoven of Oranjewijk wonen en ook samen in hun buurt energie willen besparen, kunnen contact opnemen met Michel Hania via michel@buurkracht.nl of 06 10 94 00 37.

Zuiderburen-Hempens

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?

Zuiderburen-Hempens