Zuiderburen-Hempens geeft impuls aan energie besparen

27 november 2017

In de Leeuwarder wijk Zuiderburen-Hempens staat duurzaamheid hoog op de agenda. Van het behoud van fruitbomenrassen en weidevogels tot energiebesparing. In het kader van dat laatste kregen buurtbewoners tijdens een buurtbijeenkomst op woensdag 21 november een aantrekkelijk aanbod voor vloerisolatie, zonnepanelen en zonneboilers. Ook interesse? Nú is het moment om aan te haken! Dat kan via de buurtpagina

Buurkracht zuiderburen hempens
Zuiderburen-Hempens geeft impuls aan energie besparen

Het is altijd spannend als je een bijeenkomst organiseert, maar ik ben dik tevreden met het resultaat”, zegt Wim Paauw. “Met ongeveer vijftig enthousiaste buurtbewoners was de opkomst in dorpshuis De Bining uitstekend.” Wim is een van de drijvende krachten achter de duurzaamheidsprojecten in Zuiderburen-Hempens. Mede dankzij zijn inspanningen is er afgelopen juni een buurtteam opgericht dat energiebesparingsacties organiseert voor de buurt.

Professionele ondersteuning

De avond begon met een inleiding van Michel Hania, die vanuit Buurkracht het buurtteam begeleidt. Hij vertelde over Buurkracht en hoe Buurkracht buurten en dorpen in het hele land ondersteunt die samen aan de slag willen met energiebesparing. Zo heeft Buurkracht een warmtecamera uitgeleend aan het buurtteam. In aanloop naar de bijeenkomst hebben de leden hiermee warmtebeelden gemaakt van huizen in Zuiderburen-Hempens. Op een warmtebeeld kun je precies zien of er warmte uit een huis weglekt en waar. Sybren Bruining van het buurtteam presenteerde tijdens de bijeenkomst de resultaten. “Zoals verwacht zijn de huizen in het nieuwe Zuiderburen goed geïsoleerd”, vertelt Wim. “Maar ook in de oudere buurt Hempens valt op het gebied van spouwmuur- en dakisolatie nog maar weinig te verbeteren. De warmtebeelden zagen er prima uit.”   

Aantrekkelijk aanbod voor zonnepanelen en vloerisolatie

Na een korte pauze nam Gijs de Reeper van ‘Winst uit je woning’ het woord. Hij had een aantrekkelijk aanbod voor bewoners van Zuiderburen-Hempens die zonnepanelen en/of vloerisolatie willen laten aanbrengen. “’Winst uit je woning’ organiseert samen met de gemeente Leeuwarden gezamenlijke inkoopacties”, legt Wim uit. “Zij kopen collectief in waardoor je zeker bent van een scherpe prijs. Bovendien werkt het initiatief ‘ontzorgend’ omdat je zelf niet op zoek hoeft naar een goede en betrouwbare leverancier. Voor wie interesse heeft, organiseert de gemeente eind november nogmaals een bijeenkomst.”

Fikse subsidie voor zonneboilers

Veel buurtbewoners hadden belangstelling voor het aanbod van zonnepanelen. Maar de meeste interesse heeft de buurt in zonneboilers. Dat bleek nadat Sicco Boorsma van Buurkracht vertelde dat buurtbewoners op het moment – vanuit het Rijk - een fikse subsidie kunnen krijgen voor zonneboilers. “Zes buurtbewoners hebben ter plekke aangegeven dat ze belangstelling hebben”, zegt Wim opgetogen. “We gaan hier dan ook direct werk van maken. Wie aan wil haken meldt zich via de buurtpagina.”

Volgende stappen

De komende tijd gaat het buurtteam zich verder verdiepen in zonneboilers en meer: “We hebben onlangs een vragenlijst over duurzaamheid in de buurt verspreid”, zegt Wim. “Daarin konden buurtbewoners aangeven welke ideeën, suggesties en vragen zij op dit gebied hebben. We hebben de resultaten vluchtig bekeken en er staat ontzettend veel in. Van het leasen van een gezamenlijk elektrische auto tot samenwerken met woningcorporaties. We gaan ons hierover buigen en houden de buurt op de hoogte via onze buurtpagina. Daar kun je je dus ook nog aanmelden voor onze acties.”

Zuiderburen-Hempens

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?

Zuiderburen-Hempens