Zó stoken bewoners het duurzaamheidsvuur op in Gemert

01 oktober 2017

Buurt voor buurt in de hele gemeente aan de slag met energiebesparing. Als het aan de leden van de G1000 Duurzaamheidsclub in Gemert ligt, kan dat niet snel genoeg gaan. Inspanningen van deze betrokken bewoners werpen inmiddels hun vruchten af. Hoe krijgen ze dat voor elkaar?

Buurkracht buurkracht webfoto def gemert
Bewoners stoken het duurzaamheidsvuur op in Gemert

De G1000 Duurzaamheidsclub is voortgekomen uit de G1000 Burgertop in Gemert in 2016. Bas Willemsen, Afra ter Laak, Henk van den Berg en Henrie van Summeren vormen de harde kern. “We willen bijdragen aan een energieneutraal Gemert in 2035”, vertelt Afra. “Daarom promoten we energiebesparing en de mogelijkheden daartoe bij zo veel mogelijk inwoners van de gemeente. We werken samen met de gemeente, de woningbouwcorporatie, buurtverenigingen en het bedrijfsleven. Zo zijn we benaderd door de lokale Rabobank waar we inmiddels heel goed mee samenwerken. Ze ondersteunen ons op allerlei gebieden, onder andere als het gaat om het bereiken van grote groepen mensen.”

Gemêleerd gezelschap

Dat bleek onder andere op 7 september, toen de Duurzaamheidsclub een avond over energiebesparing en duurzame eigen opwek georganiseerd had. Ook weer met als doel om dorpsgenoten in beweging te krijgen. Afra: “Daar is een heel gemêleerd gezelschap op afgekomen, uit verschillende wijken en kerkdorpen. Op het programma stond bijvoorbeeld een vraaggesprek van buurtbegeleider Irmy van Paassen van Buurkracht met wethouder Miranda de Ruiter die duurzaamheid in haar portefeuille heeft. Een leuke vorm om de ambities van de gemeente nog eens onder de aandacht te brengen. Met een actief beleid én de gezamenlijke inzet van bewoners en bedrijfsleven, verwachten we ver te komen.”

Kiem gezaaid voor nieuwe buurtteams

De bijeenkomst was meteen een mooie gelegenheid om het animo voor verduurzaming in de verschillende wijken te peilen en mensen die ervoor voelen om dit collectief op te pakken met elkaar in contact te brengen. Afra: “Aan het begin van de avond hebben we gevraagd waar iedereen woont en buurtgenoten bij elkaar gezet. Zij kennen elkaar nu alvast; misschien hebben we daarmee wel weer de kiem gezaaid voor de volgende buurtteams die gaan opstaan – we willen zo veel mogelijke enthousiaste dorpsgenoten aan Buurkracht koppelen. In mijn eigen buurtje, Binnen-Slenk, hebben we al een team bij elkaar. Ripsoever gaat ook van start en ik denk dat er binnenkort nog meer buurten in Gemert aanhaken. Het gaat de goede kant op.”

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?