Zijldijk heeft weer een warmtecamera

16 november 2015

Welke energiebesparingsmogelijkheden zijn er in Zijldijk? Op vrijdag de 13e vond over dit onderwerp een informatieavond plaats in dorpshuis ’t Fivelhoes. Acht bewoners gingen om de tafel om onder meer warmtebeelden te bekijken die vorige winter in het dorpje gemaakt zijn.

Buurkracht bb2
Geïnteresseerde Zijldijkers discussiëren

Een opkomst van acht bewoners klinkt niet hoog, maar voor een dorp met nog geen honderd huishoudens valt dat erg mee. “We zaten echt met de voortrekkers op het gebied van energiebesparing bij elkaar”, zegt Willem Schaap die Buurkracht in het dorp geïntroduceerd heeft. “Vijf van de aanwezigen hebben al zonnepanelen op het dak en een aantal was ook al serieus met isolatiemaatregelen bezig. Er was ook iemand bij die nog niet zo lang in Zijldijk woont, maar druk bezig is om zijn huis te verduurzamen. Allemaal enthousiaste mensen die als duurzaamheidsambassadeurs kunnen optreden.”

Warmtebeelden als leidraad

Buurtbegeleider Hanna de Vries legde nog een keer uit wat GrEK doet, hoe Buurkracht ondersteunt en hoe die twee organisaties samenwerken. Maar de warmtebeelden van een aantal woningen in Zijldijk die eerder zijn gemaakt, vormden de leidraad voor het gesprek. Daarop kon je soms muren zien die veel warmte doorlaten en schoorstenen die langs de hals helemaal oplichten. “Het ging er echt om: wat kunnen individuele huishoudens doen? We zijn tot de conclusie gekomen dat lang niet iedereen dat weet. Hier in het bevingsgebied kunnen we aanspraak maken op subsidies om onze woningen te verduurzamen. Veel mensen kiezen klakkeloos voor zonnepanelen, terwijl investeringen in betere isolatie soms meer kunnen opleveren.”

Persoonlijk advies

Om Zijldijkers meer inzicht te geven met welke investeringen ze het meeste resultaat halen, zowel voor de portemonnee als voor het milieu, heeft het buurtteam de warmtecamera van Buurkracht nog een keer naar Zijldijk gehaald. “De komende weken hebben we die tot onze beschikking. Bezoekers van de bijeenkomst die warmtebeelden willen van hun huis, hebben zich al aangemeld. Andere dorpsbewoners kunnen dat nog doen, via buurkracht.nl. Daarnaast gaan we ook inventariseren of er interesse is onder bewoners om een energieprestatieadvies, te laten uitvoeren. Dat geeft heel gedetailleerd inzicht in de mogelijkheden om je huis te verduurzamen. Als we weten hoeveel mensen daar belangstelling voor hebben, gaan we leveranciers van die benaderen om een offerte te maken. Inwoners die interesse hebben kunnen zich aanmelden via www.buurkracht.nl/zijldijk.” 

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?