Woningen versterken én verduurzamen gaat in Westeremden hand in hand

22 mei 2017

Van de 400 Westeremders zaten er op woensdag 17 mei ruim 50 in het dorpshuis voor de informatieavond van de bewonerswerkgroep Wonen en Duurzaamheid. Ondanks het prachtige weer. Een helder signaal dat het dorp het belangrijk vindt om het energieverbruik drastisch terug te dringen. Liefst in één moeite door met de versterking van de woningen. Veel bezoekers meldden zich direct aan voor een voordelige professionele energiescan. Wie volgt?

Buurkracht buurkracht   westeremden   buurtbijeenkomst 17052017 %281%29
Inzicht in je energieverbruik loont

De werkgroep Wonen en Duurzaamheid streeft naar een energieneutraal Westeremden in 2025. Tijdens de dorpsbijeenkomst lichtten de leden hun plannen en ideeën toe. Jan-Willem Brontsema: “Ons dorp ligt in het aardbevingsgebied en staat voor een grote versterkingsoperatie. Een goed moment om onze huizen meteen ook energiezuinig te maken. Als je vloer toch al open ligt, kun je bijvoorbeeld ook meteen vloerverwarming laten aanleggen. Of de gelegenheid aangrijpen om je woning levensloopbestendig te maken. Het kan nog een paar jaar duren voordat we aan de beurt zijn, maar dan kunnen we maar beter onze plannen alvast klaar hebben liggen. Zodat we die tijdig kunnen afstemmen met de Nationaal Coördinator Groningen.”

Financieel voordeel

Jan-Willem wees bewoners op interessante mogelijkheden om ook nog financieel voordeel te halen uit de combinatie versterking-verduurzaming. “Als je je woning laat isoleren tijdens de versterking, kun je € 3.000,- isolatiesubsidie krijgen. Soms krijg je isolatie ‘cadeau’: als enkelsteens muren moeten worden vervangen, krijg je daar - dankzij het Bouwbesluit - automatisch een geïsoleerde spouwmuur voor terug. We willen dan ook voor elk huishouden in beeld krijgen wat de mogelijkheden en wensen zijn en het zo organiseren dat zo veel mogelijk werkzaamheden tijdens de versterking kunnen worden uitgevoerd.”

Voorbeeldwoning onder de loep

De bewonerswerkgroep werkt nauw samen met Buurkracht, dat ondersteuning biedt bij het opzetten van acties en activiteiten en de weg bij instanties goed kent. Na de presentatie van Jan-Willem vertelde buurtbegeleider Hanna de Vries wat Buurkacht voor Westeremden kan betekenen. In elk geval heeft Buurkracht alvast een energieadviseur ingeschakeld, Maarten den Ouden, die een jarendertigwoning aan de Molenweg heeft doorgelicht. Aan de hand van deze woning gaf hij bewoners inzicht in wat er zoal aan maatregelen te nemen valt. Jan-Willem: “In Westeremden staan meer van dit soort huizen waar echt nog veel aan te doen is. Deze woning heeft bijvoorbeeld geen spouwmuur, is nauwelijks geïsoleerd en heeft enkelglas. Maarten liet zien hoe je zo’n huis met dak-, gevel- en vloerisolatie, isolatieglas en zonnepanelen tot 70 procent energiezuiniger kan maken.”

Ook persoonlijk energieadvies?

Wat er per woning kan en moet gebeuren, loopt net zo ver uiteen als de huizen zelf. Daarom heeft de werkgroep geregeld dat iedereen in Westeremden extra voordelig een professioneel energieadvies op maat kan krijgen. “Dankzij subsidie van de provincie betalen dorpsgenoten nu maar € 60,-. Een aantal bezoekers van de avond heeft zich al aangemeld. Wie dat ook wil, kan bij ons terecht, bijvoorbeeld via onze buurtpagina. Bewoners die al een idee hebben van wat ze straks wel en niet willen, nodigen we van harte uit dat daar ook aan te geven door contact op te nemen via onze buurtpagina. Dan kunnen wij straks goed beslagen ten ijs komen bij de Nationaal Coördinator Groningen.”

 

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?