Windenergie is serieuze optie in Meerstad

13 oktober 2017

Een collectief onderhoudscontract voor warmtepompen, 15 nieuwe leden en een eerste ‘ja’ voor windenergie. Dat is de oogst van de algemene ledenvergadering van coöperatie Meerkracht op 11 oktober. Het bestuur annex Buurkrachtbuurtteam gaat nu de haalbaarheid van eigen windmolens in Meerstad onderzoeken en staat open voor ieders inbreng. Heb je suggesties voor windenergie in de buurt of ben je juist tegen, dan gaat het buurtteam graag met je in gesprek. 

Buurkracht buurtbijeenkomst oktober 2017
Ook haalbaarheid van eigen windmolens besproken

Het lokaaltje in samenwerkingsschool Meeroevers zat met dertig geïnteresseerden goed vol. Gerard Martinus van het buurtteam opende de avond met een korte terugblik op de activiteiten van de coöperatie tot nu toe: de samenwerking met Buurkracht, de speurtocht naar sluipverbruik met hulp van de energiebespaarkoffer en het mooie resultaat dat de kinderen van basisschool Meeroevers sinds dit jaar ook les krijgen in energie en duurzaamheid.

Hulp voor warmtepomp

Daarna volgde een presentatie waar veel bewoners naar uitkeken: van Klimacom.  “In onze buurt heeft bijna iedereen een warmtepomp, maar veel bewoners hebben problemen met de afstelling daarvan. Dat bleek ook al tijdens onze bijeenkomst in januari. We zijn daarom op zoek gegaan naar een installateur die kan helpen met het inregelen van de installatie, reparaties en onderhoud. Die hebben we gevonden. Klimacom is een lokaal familiebedrijf met een goede reputatie waar we veel vertrouwen in hebben.” aldus Stefan Haan, eveneens buurtteamlid.

Collectief onderhoudscontract

Uit de zaal kwamen veel vragen, met name over het onderhoudscontract dat het bestuur voorstelde. Stefan: “Het gaat om een collectieve overeenkomst voor Meerstad. Dit is geen abonnement waarvoor je automatisch betaalt. Als je meedoet, neemt de installateur elk jaar contact op met de vraag of er onderhoud nodig is. Je krijgt alleen een rekening als de installateur langskomt.” Wie belangstelling heeft voor het onderhoudscontract met Klimacom vindt alle informatie binnenkort op onze buurtpagina en op website van coöperatie Meerkracht.

Windenergie?

"We gaan ook met mobiliteit en laadpalen aan de slag in onze wijk. Dit doen we met Hanze Hogeschool en Grunneger Power, onze zustercoöperatie in Stad. Komende maanden start het mobiliteitsonderzoek Solar Miles. Het onderzoek heeft tot doel om inzicht te krijgen in de gemiddelde reisafstanden in en rond Meerstad. Met de app Mobylitics kunnen Androidgebruikers inzicht krijgen in hun mobiliteitspatronen en de uitstoot van CO2 vergelijken met elektrisch rijden of met de fiets gaan. De app is gebouwd door studenten van de Hanze Hogeschool en verzamelt routes. BMW Martinistad is projectpartner en faciliteert de test met elektrische auto’s later dit jaar. Zo kunnen deelnemers kennismaken met de elektrische BMW i3." legt Norbert uit. Tot slot peilde het buurtteam het animo voor samen windenergie opwekken. “Met onze energiezuinige woningen en zonnepanelen op het dak hebben we zomers nul op de meter. Maar dat betekent niet dat onze woningen ook CO2-neutraal zijn. ’s Winters hebben we elektriciteit van kolencentrales nodig om onze warmtepompen te laten draaien. Een duurzaam alternatief is windenergie.”

Voldoende draagvlak

Stefan: “Ons voorstel is om te onderzoeken of we samen een of twee kleine windmolens kunnen kopen. Zodat we met z’n allen eigenaar zijn en samen rendementen delen.” Aan het einde van de avond werden 15 bezoekers lid van de coöperatie. “Daar zijn we heel blij mee. We kregen veel positieve reacties. Daarmee hebben we draagvlak om vervolgstappen te zetten. De komende week komen we als coöperatiebestuur al bij elkaar om te kijken hoe het financiële plaatje eruit gaat zien.”

8 november afvalavond

Ook de volgende bijeenkomst staat alweer gepland. Stefan: “Op 8 november houden we een avond over afval. Duurzaam leven gaat ook over consuminderen en minder afval produceren. Een ambtenaar van de gemeente Groningen komt vertellen afvalscheiding en -verwerking in de stad. En Emily-Jane Townley van de bekende blog ‘Leven zonder afval’ geeft tips en trucs.” Meld je alvast aan via de buurtpagina.

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?