Wie zijn de grootste energieverbruikers, ouderen of jongeren?

02 december 2016

Wat zegt je leeftijd over je energieverbruik? En als je jongeren en ouderen vergelijkt, is er dan een duidelijke winnaar? Opvallende generatieverschillen in energieverbruik.

Buurkracht ju4a0696
Jong en oud in Bij de Postwagen in Venlo

1. Verwarming: de grootste stokers

Ouderen zijn over het algemeen meer thuis en zetten de verwarming gemiddeld hoger dan andere leeftijdsgroepen. Ze wonen vaker met minder personen in een relatief groter huis. Toch verbruiken ze onder aan de streep niet meer gas. Dat heeft ermee te maken dat ze vaak minder warm water gebruiken.

2. Warm water: wie doucht het meest?

Buurkracht 161202 grafiekje douchegedrag
Aantal douchebeurten per dag uitgezet tegen leeftijd

In een gezin waarvan de ouders 35-45 jaar zijn, gaat er jaarlijks bijna 400 m3 aardgas doorheen alleen al om te douchen en in bad te gaan. Voor ouderen (75+) is dat nog maar 100 m3. Dat komt niet alleen door de gezinsgrootte: per hoofd van het huishouden zijn de verbruiken respectievelijk 134 m3 en 78 m3. Het grootste verschil zit in de douchegewoontes: jongeren staan vaker en langer onder de douche, bij elkaar opgeteld drie dagen per jaar.

3. Elektriciteit: gamen is het nieuwe buitenspelen

Over het stroomverbruik per leeftijdscategorie zijn moeilijk cijfers boven water te halen. Wel hebben huishoudens steeds meer elektrische apparaten in huis en zijn vooral jongeren grootverbruikers van bijvoorbeeld playstations, xboxen of andere gameconsoles waarmee je de energierekening flink kunt opdrijven. Toch is het gemiddelde elektriciteitsverbruik per inwoner in Nederland – ongeacht leeftijd – al sinds 2005 vrij stabiel, doordat al die apparaten steeds zuiniger worden.

4. Energiebewustzijn: voorsprong voor ouderen

Met het klimmen der jaren hechten Nederlanders meer belang aan duurzame energie. Daarop wijst het enorme percentage ouderen dat voor energiecontracten met groene stroom kiest. De groep 65-plussers spant de kroon met 86 procent. In de leeftijdscategorie tot 25 jaar kiest 63 procent voor groene stroom af. Daarna loopt het percentage per leeftijdscategorie geleidelijk op.

Bron: Milieu Centraal.

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?