Vrouwen sleutel tot energiebesparing?

25 januari 2017

PERSBERICHT
Den Haag, 9 januari 2016. Vrouwen lijken de sleutel te zijn tot energiebesparing. Dat blijkt uit een verkennende studie naar de rol van vrouwen in de besluitvorming over aanschaf van energieproducten en -diensten. In het onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en Buurkracht met ondersteuning van Alliander en Rijkswaterstaat, werd gebruik gemaakt van functionele hersenscans (fMRI). De resultaten van de studie zijn openbaar beschikbaar gesteld.

Djoera Eerland van Buurkracht: “We merken in de praktijk dat ‘de vrouw’ vaak de beslisser is en daarmee een cruciale rol vervult bij het realiseren van energiebesparingen en verduurzaming.” Annemarie Huibers van RVO.nl vult aan: “Maar wat die rol precies is en hoe je vrouwen kunt prikkelen om te investeren in energiebesparende maatregelen, is een grote witte vlek.” Om daarachter te komen werd een verkennende studie op poten gezet.

Buurkracht 170113 zonnepanelen
De buurvrouw is een overtuigende pleitbezorger van energiebesparing.

Uitgevoerde onderzoeken

De studie maakt naast literatuurstudie, diepteinterviews en enquêtes, gebruik van een functionele MRI-scan (fMRI) als onderzoeksmethode. Via de fMRI worden onbewuste processen in het brein inzichtelijk gemaakt. Twaalf mannen en twaalf vrouwen kregen, liggende in een MRI-scanner, energiebesparingsboodschappen voorgeschoteld. Op basis van hun hersenactiviteit kon bepaald worden welke afzender daarvan en welke motieven het effectiefst zijn.

Vrouwen sleutel tot energiebesparing

De studie bevestigt het beeld dat vrouwen een belangrijke rol hebben als het gaat om de aanschaf van energieproducten en -diensten. De motieven van mannen en vrouwen om in actie te komen lopen sterk uiteen. Vrouwen hechten vooral aan sociaal bewijs en comfort, mannen reageren het sterkste op verspilling en milieu. De afzender van de bespaarboodschap blijkt ook een belangrijke rol te spelen in bespaarbeslissingen; de krachtigste afzender is een buur én een vrouw. Meer over de praktische resultaten van het onderzoek op Hersenscans laten zien: we luisteren het beste naar de buurvrouw.

Seminar over praktische consequenties van de studie

RVO.nl en Buurkracht stellen de onderzoeksresultaten ter beschikking aan alle geïnteresseerden via djoera@buurkracht.nl en annemarie.huibers@rvo.nl , maar ook via een seminar op 7 februari bij de RVO.nl  in Den Haag. Niels Götz, onderzoeker bij 5Plus1, licht de resultaten toe waarna er ruimte is voor ideevorming en praktische vragen, zoals wat de conclusies kunnen betekenen voor de marketing van energieproducten en -diensten. Meer informatie en aanmelden kan via Energieplein20. Meld je snel aan want er is een beperkt aantal plaatsen.

Buurkracht en RVO

Djoera Eerland van Buurkracht, een maatschappelijk initiatief van Enexis Groep: “Wij helpen nu ruim 170 buurten om samen energie te besparen en zoeken continu naar nieuwe inzichten om dat zo succesvol mogelijk te maken. We delen kennis en ontwikkelen nieuwe kennis, zoals nu samen met de RVO, met ondersteuning van Rijkswaterstaat, Alliander en 5plus1.” Meer informatie is te vinden op de pagina Onderzoek naar vrouwen en energie besparen – een inkijkje.

RVO.nl, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert ondernemend Nederland bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Meer informatie is te vinden via www.rvo.nl.

Energieplein20

Energieplein20 is een landelijk kennisuitwisselingsplatform met onpartijdige en toepasbare informatie en tools voor iedereen die kansen wil benutten voor energiebesparing in de gebouwde omgeving. Het is een ontmoetingsplaats voor marktpartijen, initiatiefnemers, gemeenten en andere professionals en geïnteresseerden. Een plaats waar je kunt netwerken, discussiëren, samenwerken en bouwen aan nieuwe kennis. Op Energieplein20 delen alle betrokkenen informatie, succesfactoren en dilemma's rond energiebesparing in de gebouwde omgeving. Met delen vergroten ze de gezamenlijke kennis en geven ze een boost aan energiebesparing in de gebouwde omgeving. Meedoen is altijd mogelijk door ervaringen, vragen, barrières en successen te delen op www.energieplein20.nl.

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?