Vonderkwartier maakt zich op voor zonnepanelen

29 maart 2017

In het Summa College in Eindhoven kwamen op 16 maart rond de 50 inwoners van het Vonderkwartier bij elkaar om te praten over zonne-energie. Wat zijn de mogelijkheden? En hoe kunnen we zorgen dat het karakteristieke straatbeeld ook mét zonnepanelen intact blijft? “De komende maanden proberen we dat per blok te coördineren.”

Buurkracht img 20170329 wa0005
Infomatiebijeenkomst Vonderkwartier

Het Vonderkwartier heeft de smaak voor energiebesparing goed te pakken. Nadat vorig jaar bijna zeventig huishoudens hun spouwmuur lieten isoleren, overwegen nu ook veel inwoners om zonnepanelen aan te schaffen. Marc Sprokel van de werkgroep Energie: “De belangstelling is groot, maar er is ook discussie over: hoe passen we zonnepanelen toe met minimale aantasting van onze karakteristieke jarendertigwijk met zijn mooie rode daken? Dirk Veldman, werkgroeplid, gaf een samenvatting van de verschillende mogelijkheden. En van ons onderzoek naar alternatieven, zoals het gezamenlijk plaatsen van een collectief zonnedak in het Vonderkwartier. Helaas is het aantal geschikte daken zeer beperkt - het dak moet bijvoorbeeld een minimaal oppervlak hebben, onderhoudsvrij zijn en gratis beschikbaar gesteld worden. Een van de opties leek het Summa college, maar na overleg bleek men daar niet bereid het dak beschikbaar te stellen.”

Streven naar een uniform beeld

Zonnepanelen op het eigen dak zijn in de buurt wel mogelijk. Nicole Papen van de werkgroep Energie: “Het grootste enthousiasme voor zonnepanelen zien we onder huishoudens met een dak dat aan de achterkant zon vangt. Daar zie je de zonnepanelen vanaf de straat niet liggen. Maar Vonderkwartier is geen beschermd stadsgezicht; het plaatsen van zonnepanelen aan de straatkant is gewoon toegestaan. Als we dan toch een zonnepanelenactie voor de buurt opzetten, willen we ook proberen te zorgen dat de panelen een uniform beeld opleveren. We kunnen ook gezamenlijk een keuze maken voor de beste leverancier en met hulp van een projectgroep met coördinatoren per straatblok een plan van aanpak opzetten en ervaringen uitwisselen.”

Collectieve aanpak biedt voordelen

Marnix Vlot van 040energie lichtte toe hoe deze energiecoöperatie hierbij kan helpen. Mark: “Hij legde uit wat de voordelen zijn van een collectieve aanpak. Dan kun je niet alleen vaak inkoopvoordeel krijgen, maar bijvoorbeeld ook per straat of per blok inventariseren wie wel en geen zonnepanelen wil en samen overleggen hoe je daarmee omgaat. Hij liet ook een aantal voorbeelden zien van waar je dan aan zou kunnen denken: blauwe panelen, zwarte of misschien wel dakpannen die zonnestroom leveren. Helaas is het aanleggen van zonnedakpanpanelen voor bestaande daken nog een factor drie duurder dan het plaatsen van conventionele panelen.”

Blijf op de hoogte

Marc schetste vervolgens het tijdspad dat de werkgroep voor zich ziet: “Tijdens de jaarvergadering van de buurtvereniging en ook nu weer hebben we enquêtes rondgedeeld om ervaringen op te halen en de belangstelling te peilen. De uitkomsten geven ons handvatten om – zelf of via 040energie - een aanbieder te selecteren. Vervolgens willen we in april, mei per blok met bewoners in gesprek. Zodat elke straat eigen keuzes kan maken. We houden iedereen op de hoogte via onze buurtpagina.”

Vonderkwartier

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?

Vonderkwartier