Vogel- en Bloemenbuurt van start met samen energie besparen

10 april 2017

Een oproep aan alle inwoners: wie wil een gratis energieadvies?

Zoals in de meeste wijken uit de jaren zeventig valt in de Vogel- en Bloemenbuurt nog veel energiewinst te halen. Om hier een flinke impuls aan te geven, hebben vier bewoners, Johan Sagel, Michel Boer, Paul Steenbergen en Ewout Brunt, een buurtteam gevormd. Om te weten te komen waar de meeste energiewinst voor de hele buurt te behalen is, maken drie bewoners kans op een gratis energieadvies. Met deze informatie willen ze buurtgenoten vervolgens enthousiast maken voor gezamenlijke energiebesparingsacties. “Goed voor portemonnee, het milieu en het is nog gezellig ook.”

Buurkracht buurkracht paterswolde016rp
Het buurtteam in de buurt

Inwoners die willen weten of hun huis goed geïsoleerd is, hoe het gesteld is met de cv-ketel en of hun huis geschikt is voor zonnepanelen kunnen zich voor 25 april aanmelden via buurkracht.nl/vogel-en-bloemenbuurt of mail het buurtteam. Het buurtteam is op zoek naar drie verschillende type woningen die samen het grootste deel van de buurt vertegenwoordigen. Met de bewoners van de drie woningen die in aanmerking komen, neemt het buurtteam contact op.

Krachten bundelen

Johan Sagel:“Ik merk dat buurtgenoten graag iets willen doen om hun energieverbruik terug te dringen, maar niet altijd weten waar ze moeten beginnen. Daar willen wij bij helpen. Door de energiebewustwording te vergroten en in actie te komen. Samen weten we meer dan alleen. Als we het samen doen, profiteren we van elkaars kennis en ervaring. En samen inkopen is bijna altijd voordeliger. Als eerste willen we weten waar onze besparingskansen liggen en waar andere buurtgenoten behoefte aan hebben.”

Samen besparen loont

Johan, Michel, Paul en Ewout krijgen ondersteuning van energiecoöperatie Drentse Aa en Buurkracht, een initiatief waar al bijna 200 buurten in Nederland goede ervaringen mee hebben. Zo besparen bewoners in Peize samen al ruim € 5.600,- per jaar op hun energierekening. Het energieteam van de Vogel- en Bloemenbuurt wil minstens zoveel besparen.

Meer informatie

De buurt heeft een eigen buurtwebsite, waar zij acties en activiteiten aankondigt. Ook deelt zij tips om snel en makkelijk energie te besparen.Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het buurtteam. Voor meer informatie over Buurkracht neem contact op met Marjan Hendriks.

Vogel- en Bloemenbuurt

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?

Vogel- en Bloemenbuurt