Vliegende start energiebesparing in Nij Beets

12 januari 2018

In Nij Beets is veel belangstelling voor samen energie besparen. Maar liefst 50 dorpsbewoners bezochten de informatieavond over het onderwerp op 10 januari in dorpshuis ’t Trefpunt. Hier hoorden ze meer over de mogelijkheden en konden ze zich alvast inschrijven voor maatregelen als isolatie en zonnepanelen. Op 24 januari komen alle belangstellenden weer bij elkaar om spijkers met koppen te slaan. Wil je er ook bij zijn, geef je dan op via de buurtpagina

Buurkracht nij beets
Vliegende start voor energiebesparing in Nij Beets

In haar openingswoord vertelde Sietske Dijkstra van energiecoöperatie Krigel en lid van het buurtteam kort over de ambities: een energieneutraal Nij Beets in 2030. De eerste stap is het energieverbruik omlaag brengen. Nij Beets krijgt daarbij ondersteuning van Buurkracht. Buurkracht helpt al 250 buurten en dorpen door heel Nederland met energie besparen, onder meer door kosteloos een onafhankelijk energieadviseur in te schakelen om de besparingsmogelijkheden in een dorp of buurt in beeld te brengen. Zo had in Nij Beets energieadviseur Arnold Strijker zijn licht opgestoken.

Meeste winst met vloer- en muurisolatie

Tijdens de bijeenkomst deelde Arnold zijn bevindingen. Sietske: “Het energieverbruik in ons dorp ligt flink hoger dan het gemiddelde verbruik in Nederland. Dat komt onder meer doordat we veel grote en vrijstaande woningen hebben, en de meeste woningen in het begin van de vorige eeuw zijn gebouwd. Met vloer- en muurisolatie kunnen we een grote slag slaan. Ik weet dat uit eigen ervaring. Het gasverbruik in onze woning is van 3000 naar 1800 kuub gegaan dankzij die twee maatregelen, en de investering hadden we er binnen vier jaar uit.”

Bank voor het raam

Daarnaast liet Arnold zien hoe je ook zonder grote investeringen al flink kunt besparen. “Bij veel mensen staat de bank gezellig onder het raam”, zegt Sietske. “Daar zitten ook vaak radiatoren. Veel mensen staan er niet bij stil dat je zo niet de kamer, maar vooral de achterkant van je bank verwarmt. Arnold noemde ook onder andere stand-bystekkers die zorgen dat apparaten die niet aanstaan, ook geen stroom verbruiken. Want sluipverbruik van bijvoorbeeld televisies en computers die op stand-by staan, kan aardig oplopen.”

Inzicht door warmtecamera

Via Buurkracht had het buurtteam eind 2017 ook een warmtecamera te leen gekregen. Daarmee kun je een warmtebeeld van de buitenkant van je woning maken waarop je kunt zien waar warmte weglekt. Buurtteamlid René van der Woude maakte warmtebeelden van 20 woningen van huishoudens die gereageerd hadden op een oproep in de dorpskrant. Tijdens de bijeenkomst liet hij een selectie zien, met een korte toelichting. Sietske: “De beelden geven veel inzicht. Veel woningen hadden ongeïsoleerde muren. Soms kon je precies zien waar de radiator stond.”

Expert uitnodigen

Nij Beets kan in februari de warmtecamera nog een keer lenen. “Wie serieus overweegt te gaan isoleren en graag inzicht wil in de warmtelekken in zijn woning, kan zich hiervoor opgeven via info@krigel.nl of onze buurtpagina. Bij voldoende belangstelling kunnen we daarna een expert inhuren die goed kan uitleggen hoe je de warmtebeelden moet interpreteren. Want er valt meer uit te halen dan wij als amateurs kunnen zien.”

Vervolgbijeenkomst op 24 januari

Het team houdt de vaart er flink in en houdt op 24 januari alweer een vervolgbijeenkomst. “Uit een inventarisatie onder dorpsbewoners en uit de intekenlijsten achter in de zaal blijkt dat de meeste belangstelling bestaat voor vloer- en spouwmuurisolatie, en zonnepanelen op eigen dak of collectief op het dak van een ander. Op 24 januari willen we per maatregel alle belangstellenden bij elkaar brengen, zodat ze samen offertes kunnen aanvragen. Het is de bedoeling dat we op 7 maart leveranciers, prijzen en andere relevantie informatie, zoals subsidiemogelijkheden, op een rij hebben. Wie zonnepanelen wil aanschaffen, is dan nog op tijd voor het zomerseizoen.”

Doe mee

Alle bewoners die hun interesse hebben aangegeven, krijgen een persoonlijke uitnodiging voor 24 januari van Sietske. Wil je ook meedoen, stuur dan een e-mail naar info@krigel.nl of meld je aan via de buurtpagina

 

 

 

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?