Vijftien jaar gratis stroom met zonnepanelen

22 maart 2016

Wim Sinke, onderzoeksleider bij ECN Solar Energy en sinds kort hoogleraar zonnestroom aan de Universiteit van Amsterdam, ziet de toekomst voor zonne-energie rooskleurig in: “De zon is verreweg de grootste duurzame bron die we hebben. En het wordt steeds goedkoper om zonne-energie om te zetten in elektriciteit.”

Buurkracht 160322 wim sinke 2
Wim Sinke

De afgelopen decennia zijn zonnepanelen niet alleen veel efficiënter, maar ook veel goedkoper geworden. En die trend zet door. Wim Sinke verwacht dat het zelfs goedkoper wordt om zonnestroom op te wekken dan stroom uit fossiele brandstoffen te kopen. “In India en het Midden-Oosten zijn er al grote, professioneel gerunde zonnecentrales die dit doen tegen een kostprijs van vijf of zes dollarcent per kilowattuur. In Nederland hebben we minder zon en kost het nog ongeveer tweemaal zo veel, ongeveer tien eurocent per kilowattuur. Dat is al veel minder dan particulieren betalen voor stroom, ruim twintig eurocent per kilowattuur. Maar, nog wel ongeveer tweemaal meer dan wat het kost om grijze stroom op te wekken. De ontwikkelingen gaan echter hard en het duurt niet heel lang meer of zonnestroom is over de hele linie concurrerend.”

Meer opbrengst van je spaargeld

Omdat de opwekkosten van zonnestroom via de daken van Nederlandse huishoudens al vér onder de consumentenprijzen van stroom liggen is de aanschaf van zonnepanelen financieel aantrekkelijk. En particulieren mogen salderen; dat wil zeggen dat ze zelf opgewekte zonnestroom volledig in mindering mogen brengen op ingekochte stroom. Oók als je die opgewekte stroom eerst in het net hebt gevoed en later weer ‘terugkoopt’. Wim: “Omdat je op dit moment bijna geen rente over je spaargeld krijgt is het extra aantrekkelijk om dat te investeren in een zonnestroomsysteem. Het levert een heel aantrekkelijk rendement, zeker als je het over de levensduur van het systeem bekijkt. Een andere manier om ernaar te kijken is dat je je aanschafprijs in minder dan tien jaar terugverdient, terwijl de zonnepanelen gemiddeld 25 jaar of meer meegaan. Afgezien van de eventuele vervangingskosten van een omvormer, krijg je er dus 15 jaar gratis stroom van.”

Waarom wachten?

Dat zonnepanelen steeds goedkoper en efficiënter worden, vindt Wim Sinke geen argument om met de aanschaf te wachten. “Volgend jaar liggen er niet ineens zonnepanelen in de winkel die twee keer minder kosten of het dubbele opbrengen. Bovendien is de nu geldende salderingsregeling heel gunstig. Hoewel niet bekend is hoe het vergoedingssysteem er over een aantal jaren uitziet, is het onwaarschijnlijk dat het netto effect nog gunstiger zal worden dan op dit moment het geval is. Bovendien draag je door nu in te stappen bij aan de verdere ontwikkeling van deze prachtige technologie. Zonder klanten en gebruikers geen vooruitgang, zo simpel is het.”

Mooie systemen zijn niet lelijk

Wim constateert dat er nog veel onbekendheid is met wat er mogelijk is op het gebied van zonnestroom. “Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat zonnepanelen financieel heel aantrekkelijk zijn. En ze hebben ook weinig zicht op de technische mogelijkheden. Ik vind het bijvoorbeeld zonde dat huishoudens afzien van zonnepanelen omdat ze er niet mooi uit zouden zien. Terwijl er al jaren heel mooie systemen in de markt zijn die netjes in je dak geïntegreerd worden. Dakvullend, zelfs om je dakkapel heen. Maar mensen weten vaak niet dat die systemen bestaan of waar ze ze kunnen vinden. En de meeste installateurs brengen ze helaas ook nog niet op het idee. Daardoor blijft nog veel potentieel liggen.”

Voet van de rem

Buurtinitiatieven kunnen volgens Wim Sinke een grote rol spelen in de groei van zonne-energie in Nederland. “Op dit moment zijn particuliere huizen het grootste marktsegment voor zonne-energiesystemen. En dat kan nog veel verder groeien. Buurtinitiatieven kunnen daaraan belangrijk bijdragen. Als je daarmee mensen weet te bereiken, goed informeert over de financiële voordelen en technische mogelijkheden én ze enthousiast maakt, dan kan het hard gaan. Voorwaarde is wel dat de overheid een marktomgeving creëert waarin het voor grote groepen aantrekkelijker wordt om in te stappen. Het zou bijvoorbeeld goed zijn als er snel duidelijkheid komt over de toekomst van saldering en als de postcoderoosregeling toegankelijker en aantrekkelijker zou worden. De overheid moet de voet van de rem halen.”

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?