Verslag regiotafel Groningen – Een avond vol nieuwe ideeën

25 mei 2016

Op 18 mei kwam een grote groep buurtteamleden uit Groningen bij elkaar in het prachtige strandpaviljoen Kaap Hoorn in Haren. Doel: ervaringen uitwisselen, inspireren en geïnspireerd worden. Want waarom zou elk buurtteam opnieuw het wiel moeten uitvinden en alles alleen moeten doen? We kunnen veel opsteken van elkaars ervaringen en samen nieuwe oplossingen bedenken.

Buurkracht dsc 0064
Buurtteamleden ontmoeten onder het genot van een hapje
Buurkracht dsc 0073
Djoera over vrouwen en energie besparen

De avond begon met een presentatie over de rol van vrouwen bij beslissingen over energiebesparing in huis. Djoera Eerland van Buurkracht gaf een inkijkje in de belangrijkste resultaten. Vrouwen blijken bijvoorbeeld vaker dan mannen te kijken naar direct rendement en comfort. “Heel inspirerend”, vond Lupko Ellen uit Warffum. Hij wil samen met het buurtteam gaan kijken hoe ze deze informatie kunnen toepassen om specifiek vrouwen te benaderen.

Ronde tafel

Buurkracht dsc 0091
Ervaringen uitwisselen

In een rondetafelgesprek stelden alle deelnemers zich voor en deelden ze welke vragen in hun team spelen. Peter Oterdoom van de Zeeheldenbuurt in Groningen wil de informatievoorziening over financiering van energiebesparende maatregelen laagdrempeliger maken. Hij vroeg of iemand een goede website kende waar mensen terecht kunnen met al hun vragen. In Zuidwolde bestaat de werkgroep vooral uit 60-plussers. Het team vroeg zich af hoe ze ook jongere mensen kunnen werven. En in de Hoornse Meer in Groningen-stad overweegt het team om een energiecoöperatie op te richten voor het collectief opwekken van zonne-energie, maar hoe pak je dat aan? De vragenstellers kregen volop bruikbare tips van hun tafelgenoten.

Inspiratie

Buurkracht dsc 0132
Aan de slag

Na de pauze gingen de deelnemers in twee groepen in op de twee belangrijke thema’s die uit de rondetafelgesprekken naar voren waren gekomen. Thema’s die bij alle deelnemers in meer of minder mate speelden: hoe zorg je dat bewoners naar je buurtbijeenkomst komen en hoe enthousiasmeer je bewoners zodat ze ook daadwerkelijk aan de slag gaan met energiebesparing? De deelnemers deelden gouden ideeën van zichzelf en bedachten samen nieuwe. Vakkundige sneltekenaars legden alle parels vast in tekeningen. Het zijn waardevolle reminders voor de deelnemers en dienen ter inspiratie voor iedereen die er niet bij kon zijn. Bekijk het resultaat.

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?