Universiteit duikt in de kracht van de buurt

20 november 2014

Wat bepaalt of een buurt aan de slag gaat met energiebesparing? Wat is daarvoor nodig? De Rijksuniversiteit Groningen gaat het wetenschappelijk onderzoeken. Met de resultaten kan Buurkracht ook weer zijn voordeel doen.

Buurkracht 160621 linda steg
Linda Steg

Lise Jans, onderzoeker aan de RUG: “Als iemand op eigen initiatief energie gaat besparen, spelen persoonlijke waarden en normen meestal een belangrijke rol. Wie het milieu belangrijk vindt, gedraagt zich daar eerder naar dan wie daar niet mee bezig is. Naar die individuele voorspellers is al vrij veel onderzoek gedaan. Waar we nog veel minder van weten, is welke groepsprocessen en groepskenmerken voorspellen of mensen collectief aan de slag gaan. En welke wisselwerking tussen individuen en de groep waar ze bij horen, de beste voedingsbodem is voor gezamenlijke besparingsacties. Dankzij Buurkracht kunnen we nu een heleboel buurten met elkaar vergelijken om alle succesfactoren boven tafel te krijgen.”

Lange termijn

De komende maanden doet Lise vooronderzoek en stelt ze samen met een nog te werven junior-onderzoeker vragenlijsten samen “zodat we zinvolle analyses kunnen uitvoeren.” Vanaf mei, juni 2015 gaan deze vragenlijsten naar de buurten. Zowel naar deelnemers als niet-deelnemers. In het jaar dat volgt komen er nog twee vragenlijsten langs, zodat het onderzoek geen momentopname wordt, maar een beeld geeft van succesfactoren voor de langere termijn. Ondertussen gaat een tweede onderzoeker, Carina Wiekens van de Hanzehogeschool, de voorlopige resultaten toetsen in andere buurten en nieuwe ideeën die het onderzoek oplevert, in de praktijk brengen. Om te kijken of ze werken, en hoe ze werken.

Nieuwe inzichten

Het onderzoek wordt grotendeels gefinancierd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO. Linda Steg, hoogleraar omgevingspsychologie aan de RUG, heeft de supervisie. “De RVO selecteert scherp op onderzoeksvoorstellen. Alleen innovatieve projecten met direct praktisch nut komen voor het fonds in aanmerking. Wij zijn ontzettend blij met de toekenning, ook omdat we in toenemende mate afhankelijk zijn van geldstromen van buiten de universiteit. Zo kunnen we toch belangrijk onderzoek blijven doen. En voor Buurkracht levert het ook veel op: ten eerste een wetenschappelijke onderbouwing van waarom het werkt. En ten tweede nieuwe inzichten die weer bijdragen aan een nog effectievere inzet van Buurkracht.”

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?