Ulrum maakt zich op voor de tweede ronde

01 april 2015

Buurkracht  mg 4896
Druk overleg

Van de ruim vijfhonderd huishoudens in het Groningse Ulrum hebben er de afgelopen paar jaar 84 hun woning aangepakt. Petra de Braal van DEEL& Ulrum haalde Buurkracht naar het dorp om in een tweede ronde nog meer Ulrummers in actie te krijgen.

“Ulrum is typisch zo’n dorp waar voorzieningen dreigen te verdwijnen”, vertelt Petra. “Wat kun je dan doen om te voorkomen dat ook de mensen wegtrekken? Hoe houd je de oude kern mooi en leefbaar? In Ulrum wachten we niet op plannen van bovenaf, maar zijn de bewoners zelf aan zet. We zijn zelf om de tafel gegaan met de woningbouwvereniging, lokale bedrijven, gemeente, provincie en zorgpartijen. En we hebben voor elkaar gekregen dat van alle ingrepen om woningen te verduurzamen en ‘op te plussen’ veertig procent vergoed wordt. Dat maakt het voor bewoners extra aantrekkelijk om energiebesparende maatregelen te nemen.”

Gratis logeren, maar niet voor niks

De betrokkenheid in het dorp is hoog. “Anders krijg je zo’n traject ook niet van de grond. Heel veel bewoners zijn actief als vrijwilliger in allerlei werkgroepen. We pakken het professioneel aan: met een raad van toezicht, een raad van bestuur, een dagelijkse leiding … Alles om Ulrum aantrekkelijk te houden.”

En dat levert bijzondere bijdragen op: “In mijn pand in de winkelstraat zit het infocentrum van DEEL& Ulrum. Ik woon daarboven. Maar niet altijd: ik verdeel mijn tijd tussen Ulrum en het Zeeuwse Terhole. Als ik in Zeeland ben, stellen de eigenaren van het pand mijn Ulrumse woning ter beschikking aan deskundigen, van landschapsarchitecten tot duurzaamheidsexperts en schrijvers. Ze mogen er gratis logeren, maar moeten in ruil daarvoor wel iets terugdoen voor het dorp. Bijvoorbeeld een lezing houden of advies geven of iets schrijven over ‘de smaak van Ulrum’. Dat versterkt de dorpsidentiteit en de binding tussen inwoners.” Daarnaast ondersteunt zij het Project Ulrum 2034.

Wees geen dief van eigen portemonnee

Het dorp heeft al veel bereikt, maar Petra wil het onderste uit de kan halen. Ook op het gebied van energie besparen. “Veel van de 84 huishoudens die al in actie zijn gekomen, hebben gekozen voor isolatiemaatregelen of zonnepanelen. Op verjaardagen is het een populair gespreksonderwerp. Maar er zijn ook nog steeds mensen die nog niet of nauwelijks over energie besparen hebben nagedacht. Die daar niet van nature mee bezig zijn. Ik denk dat Buurkracht er heel goed bij kan helpen om juist die groep alsnog uit hun stoel te krijgen. Om ze nog eens te wijzen op de subsidieregelingen die we hebben en ze ervan te overtuigen dat als ze nu niks doen, ze een dief zijn van hun eigen portemonnee.”

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?