Twente in opkomst - Cogas over noaberschap en de prosument

15 april 2016

Sinds ongeveer een jaar werkt Buurkracht samen met Cogas, netbeheerder in acht Twentse gemeenten en Hardenberg. Samen energie besparen slaat er goed aan; het aantal Buurkrachtbuurten in deze regio groeit gestaag. Gerald de Haan, algemeen directeur van Cogas: “Buurkracht sluit naadloos aan bij noaberschap.”

Buurkracht img 8875 kl
Gerald de Haan van Cogas

”Net als overal staan ook in Twente CO2-reductie en duurzaam opgewekte energie hoog op de agenda. Gerald: “Een belangrijke ontwikkeling is dat de langjarige rol van gas afneemt; de beschikbaarheid van Gronings aardgas neemt af. In ons gebied kijken we naar alternatieven. Zo hebben we hier een groot mestoverschot waarmee boeren veel biogas kunnen produceren, dat eventueel opgewerkt kan worden naar aardgaskwaliteit. En dat kunnen wij dan weer vervoeren door onze netwerken. Zo slaan we twee vliegen in één klap: we werken het mestoverschot weg en we worden minder afhankelijk van de aardgaswinning in Groningen.”

Kleine initiatieven, grote idealen

Ondertussen ziet Gerald een toenemend lokaal energiebewustzijn. “Dat uit zich in de vele burgerinitiatieven op het gebied van energiebesparing. Daarbij speelt mee dat er in deze regio veel kleinere buurtschappen zijn met een diepgewortelde traditie van noaberschap. Een Twents begrip dat erop neerkomt dat noabers, buren, op elkaar kunnen rekenen. En het ook als hun plicht zien om hun buren met raad en daad bij te staan. Daar sluit Buurkracht heel goed bij aan; het is eigenlijk de pendant van noaberschap op het gebied van energie besparen. Het draait om kleine initiatieven om een groot ideaal te verwezenlijken: wij laten deze wereld beter achter dan we haar aantroffen!”

Verbindende schakel

Ook Cogas en Buurkracht hebben een goede match, vindt Gerald: “Als regionale netbeheerder willen we dicht bij onze aandeelhouders staan. En die hebben net als wij duurzaamheidsambities. Cogas is daarin een verbindende partner: we vormen een schakel tussen gemeenten en consumenten, die zelf steeds meer energie gaan opwekken. Prosument worden. We staan voor een grote uitdaging, waar lokale initiatieven substantieel aan kunnen bijdragen. De ondersteuning van Buurkracht is daarbij heel welkom. Samen kunnen we zorgen dat woningeigenaren in Cogas-gebied het meest energiebewust in Nederland worden. En hun woningen het duurzaamste.”

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?