Tiende Friese buurt: “Van onze miljoen kunnen we een hoop leuke dingen doen”

02 februari 2018

Het eerste jaar dat Buurkracht echt actief was in Friesland, ging het meteen hard. Vlak voor de feestdagen verwelkomden we de tiende buurt in de provincie: Steggerda. Tiety Kooistra, een van de initiatiefnemers: “Met 1100 inwoners samen betalen we jaarlijks een miljoen aan energie. Als we dat in eigen zak houden, kunnen we daar een hoop leuke dingen mee doen.” Wat zijn de plannen?

Buurkracht tiety kooistra
Tiety Kooistra: “Van onze miljoen kunnen we een hoop leuke dingen doen”

Steggerda energieneutraal, dat is een doel waar veel bewoners wel oren naar hebben. De afgelopen maanden heeft een aantal enthousiastelingen alvast in werkgroepjes uitgezocht hoe het dorp dit zou kunnen bereiken. Tiety: “Met 2 hectare aan zonnepanelen kunnen we bijvoorbeeld in ons eigen energieverbruik voorzien. We hebben dan ook besloten een energiecoöperatie op te richten, De Toekomst, zodat we gezamenlijke zonneprojecten kunnen opzetten. We zijn al aan het polsen bij agrariërs in het dorp of ze de daken van hun schuren beschikbaar willen stellen. Het zit allemaal nog in een heel pril stadium, maar er valt zeker over te praten.”

Energiewerkplaats

De initiatiefnemers in Steggerda krijgen ondersteuning van de Energiewerkplaats, een samenwerking tussen de Friese Milieufederatie (FMF), Doarpswurk, Us Koöperaasje en sinds 2017 ook Buurkracht. “Bij onze eerste bijeenkomst over verduurzaming van Steggerda verzorgde de Energiewerkplaats een workshop waarin we uitleg kregen over wat zonnepanelen, warmtepompen en andere maatregelen opleveren”, zegt Tiety. “Toen kregen we pas goed in de gaten dat isolatie ook een belangrijke stap is. Daar kan Buurkracht ons bij helpen.”

Gemeenschapszin

Begin februari staat de officiële oprichtingsbijeenkomst van de energiecoöperatie gepland, die haar naam ontleent aan de voormalige zuivelfabriek in het dorp – ook een coöperatie. “Vroeger hadden veel Friese dorpen hun eigen zuivelcoöperatie”, vertelt Tiety. “De gemeenschapszin zit er van oudsher goed in. Dat merken we nu ook weer: De Toekomst heeft al bijna dertig leden. Niet gek voor een coöperatie die eigenlijk nog niet bestaat! Samen kunnen het geld dat nu nog naar commerciële energieleveranciers gaat, binnen het dorp houden. En wat we overhouden, investeren in het dorp. Dat is goed voor onszelf én de gemeenschap.”

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?