Superactie voor zonnepanelen en isolatie in Ledeacker

14 juni 2018

In Ledeacker hebben inwoners voor hun dorpsgenoten een aantrekkelijk aanbod voor zonnepanelen en isolatie geregeld. Als bewoners dit samen oppakken is het makkelijker en voordeliger. Bewoners die het prettig vinden dat het voorwerk al gedaan is en interesse hebben in zonnepanelen of isolatie, kunnen terecht op buurkracht.nl/ledeacker.

Buurkracht ledeacker zonnepanenelen1
Superactie voor zonnepanelen en isolatie voor alle inwoners van Ledeacker

Dorpsbewoners Paulette Wolters, Frank Ermers, Stefan Kremers en Jeroen Verhoeven hebben verschillende leveranciers vergeleken op prijs, service en kwaliteit. Zowel voor isolatie als voor zonnepanelen is een geschikte leverancier met een goed service en scherpe prijs gevonden. Alle mogelijkheden en prijzen zijn te vinden op buurkracht.nl/ledeacker. Hier is binnenkort ook informatie te vinden over een collectief zonnedak waar het buurtteam nu mee bezig is.

Geld en energie besparen

Zowel isolatie als het plaatsen van zonnepanelen zijn voor bewoners in Ledeacker een goede manier om geld en energie te besparen. Woningen krijgen een beter energielabel en lagere energierekening. Met isolatie voelt een woning comfortabeler aan en het is binnen één dag gebeurd.

Meer informatie

Kijk op de website buurkracht.nl/ledeacker of neem contact op met het buurtteam. Inwoners buiten Ledeacker die samen in hun buurt of dorp energie willen besparen, kunnen contact opnemen met Ate Ploegmakers.

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?