Steenwijk rondom de Middenweg van start met samen energie besparen

04 juli 2017

“We gaan voor 25 procent minder verbruik voor 2025”

In Woldmeenthe, Oostermeenthe en Nieuwe Gagels valt nog veel energiewinst te halen. Een groep bewoners is opgestaan om hier een flinke impuls aan te geven, onder andere door gezamenlijke energiebesparingsacties op te zetten. En dat onder de titel "Energiek Rondom de Middenweg".

Buurkracht rondom de middenweg tijdelij
Buurkracht Steenwijk-rondom-de-middenweg

De drie Steenwijkse buurten vallen allemaal onder de wijkvereniging De Middenweg. Vandaar de naam van het pas gevormde buurtteam dat met verduurzaming aan de slag wil. Nancy: “Hier en daar hebben bewoners op kleine schaal al samen energiebesparende maatregelen genomen, zoals vloerisolatie. Maar er valt nog steeds veel te verbeteren. Zo zijn de woningen in Oostermeenthe in de jaren zeventig gebouwd en écht niet energiezuinig. Ook in de Nieuwe Gagels, ongeveer 25 jaar oud, is nog veel te verbeteren. Woldmeenthe is nieuwer en beter geïsoleerd, maar met kleine maatregelen en bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtepompen kan daar het energieverbruik ook veel lager. Als we samen optrekken, hebben we meer inkoopkracht, kunnen we profiteren van elkaars kennis en ervaring en leren we elkaar meteen wat beter kennen.”

Buurkracht helpt

Energiek Rondom de Middenweg, dat naast Nancy bestaat uit Angelique Fluitman, Harry Frantzen, Jos de Lange, Alle Postmus, Jitske van der Galiën en Wilfred Jongens, krijgt ondersteuning van Buurkracht. Al ruim 200 buurten in Nederland hebben hier goede ervaringen mee. Buurkracht schakelt bijvoorbeeld een onafhankelijk energieadviseur in. Deze onderzoekt aan de hand van drie representatieve woningen Rondom de Middenweg welke energiebesparende maatregelen het meest interessant zijn. Ook biedt Buurkracht warmtecamera’s, energieverbruiksmeters en andere hulpmiddelen die het team én buurtgenoten vooruit helpen. En die eraan bijdragen dat goede besparingsvoornemens worden omgezet in daden.

Blijf op de hoogte

Nancy, Harry, Jos, Alle en Jitske houden iedereen op de hoogte via een eigen buurtwebsite, buurkracht.nl/rondom-de-middenweg. Nancy: “Daar kondigen we onze acties en activiteiten aan. Je vindt hier ook tips om snel en makkelijk energie te besparen. En met een slimme meter kun je via een persoonlijke pagina inzicht krijgen in je eigen energieverbruik, afgezet tegen het gemiddelde verbruik in de buurt en van vergelijkbare huishoudens in het land. Houd die website dus goed in de gaten, en mis onze bijeenkomst in oktober niet. We hopen dan veel buurtgenoten te verwelkomen; wíj hebben er nu al zin in!”

Energiek Rondom de Middenweg

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?

Energiek Rondom de Middenweg