Steenbergen tekent massaal voor energieneutraal

17 oktober 2016

Brasserie Puur in Steenbergen vormde op 8 oktober het decor van een gemeentelijke mijlpaal: de ondertekening van de Verklaring van Steenbergen. In dit inspiratiedocument spreken gemeente, dorpsraden, Buurkracht, woningbouwcorporaties, ondernemersverenigingen en andere partijen af dat ze samen in actie komen. Met als doel: een energieneutrale gemeente in 2040.

Buurkracht ondertekening verklaring van steenbergen klein
De ondertekening, met iets rechts van het midden buurtbegeleider Steve Duzanson en naast hem wethouder Marijke Vos

De gemeente heeft verduurzaming hoog op de agenda staan. Wethouder Marijke Vos: “Daarin staan we niet alleen. Ook woningbouwcorporaties in de gemeente, agrariërs en andere ondernemers en natuurverenigingen nemen bijvoorbeeld stappen in de goede richting. Afgelopen juni hebben we een energiecafé georganiseerd om met allerlei partijen te brainstormen over een energieneutrale gemeente: wat betekent dat? Wat is ervoor nodig? Aan welke knoppen kunnen we draaien? Naar aanleiding van die bijeenkomst hebben we een platform gevormd van organisaties die hier samen mee aan de slag willen. Daar is ook de Verklaring van Steenbergen uit voortgekomen.”

Bewustwording en samenwerking

Het sleutelwoord in de Verklaring van Steenbergen is ‘samen’. “Daar draait het om”, legt Marijke uit. “Het is twee voor twaalf: om de aarde te redden moeten we nu in actie komen. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die we ook samen willen oppakken. Zo bereiken we meer dan alleen. Daarvoor gaan we nu concrete acties uitwerken. Bewustwording is daarin een belangrijk thema: hoe krijgen we nut en noodzaak van verduurzamen bij zo veel mogelijk mensen tussen de oren? Wat hebben bewoners nodig om in beweging te komen? Buurkracht is op dat terrein goed bezig, ook in onze regio. Als het gaat om bewustwording en samenwerking, zie ik in de energietransitie van Steenbergen een mooie rol voor Buurkracht weggelegd.”

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?