Staphorst-Noord ziet zonne-energie zitten

30 januari 2018

In Staphorst-Noord is de belangstelling om samen met verduurzaming aan de slag te gaan groot. Dat bleek al uit de grote belangstelling voor warmtebeelden in december, het bleek uit de respons op de buurtenquête en het bleek opnieuw uit de opkomst bij de bewonersavond over energie op 24 januari. Een zonnepanelenactie zit inmiddels in de pijplijn. Blijf op de hoogte via de buurtpagina.

Buurkracht buurkracht staphorst5725rp
Het buurtteam van Staphorst-Noord

Bijna 40 buurtgenoten hadden hun weg gevonden naar Het Dienstencentrum om de bijeenkomst bij te wonen. Huib Moelker heette hen namens het buurtteam van harte welkom. In zijn inleiding vertelde hij hoe de plannen in de wijkraad ontstaan zijn om met de buurt werk te maken van energiebesparing. En lichtte hij toe hoe Buurkracht daarbij ondersteuning biedt. Zo was de warmtecamera waarmee het buurtteam warmtelekken in de buurt in beeld bracht, ter beschikking gesteld door Buurkracht.

Behoorlijk getimmerd

Om inwoners van de buurt nog meer inzicht te geven in hun besparingsmogelijkheden, heeft Buurkracht bovendien voorafgaand aan de bijeenkomst een energieadviseur, Alexander Berk, ingeschakeld. Huib: “Hij heeft de besparingsmogelijkheden in de buurt in kaart gebracht aan de hand van drie typen woningen die hij nader onderzocht. Zijn bevindingen bevestigden wat wij op de warmtebeelden al gezien hadden, namelijk dat er behoorlijk getimmerd is in Staphorst-Noord en dat huishoudens bij die verbouwingen vaak isolatie al meegenomen hebben. Op dat vlak is dan ook minder te halen dan wij in eerste instantie verwachtten.”

Nieuwe ronde warmtebeelden

Wel kwamen er veel vragen uit de zaal over hoe het zit met isolatie die al jaren geleden is aangebracht: is die nog afdoende? Huib: “Volgens Alexander is het zeker zinvol is om er nog eens een expert naar te laten kijken: vijftien jaar geleden werden nog andere isolatiematerialen gebruikt die inmiddels mogelijk verstoft zijn. Als je dan een schop tegen de muur geeft, kan de isolatie inzakken en daarmee zijn werking verliezen. We gaan dan ook eind februari een nieuwe ronde maken met de warmtecamera, waarbij we speciaal op eventueel verouderde isolatie kunnen letten. Daar hebben zich alweer dik 20 huishoudens voor ingetekend. Een aardige lijst; daar kunnen er niet veel meer bij.”

Zonneactie in zicht

Voorlopig liggen de grootste verduurzamingskansen voor Staphorst-Noord op het gebied van zonne-energie, hield Alexander de zaal voor. “Op de daken in onze wijk liggen nog maar weinig zonnepanelen. En daar is ook veel animo voor, bleek uit de enquête in de buurt. We hebben flink wat vragenlijsten ingevuld terug gekregen en ook daaruit kwam naar voren dat het met de isolatie al heel behoorlijk gesteld is: dubbel glas heeft iedereen al laten plaatsen, en 74 procent van de respondenten heeft al isolatie. Een behoorlijk percentage denkt aan zonnepanelen als volgende stap. Ook zonnepanelen op andermans dak zien veel mensen zitten. De volgende bijeenkomst gaan we dan ook dieper op deze mogelijkheden in, liefst met leveranciers erbij die aan onze eisen en wensen voldoen en meteen een concrete actie voor de buurt.”

Warme sfeer met ledverlichting

Om de avond in sfeer af te sluiten, had het buurtteam de firma Boer uitgenodigd om een presentatie te houden over wat er allemaal mogelijk is met ledverlichting. “Je kunt met led tegenwoordig elke sfeer creëren”, zegt Huib. “Op ons verzoek lieten Danny en Kim van Boer allerlei voorbeelden zien. Daarvoor hadden ze een speciale lichtbalk meegenomen Voor veel aanwezigen was het echt een eyeopener dat je het met led echt gezellig kunt maken. Zij weten nu ook waar ze op kunnen letten als ze ledverlichting aanschaffen. En ze kregen allemaal een gratis led-sfeerlamp mee naar huis. Zodat ze daar zelf kunnen ervaren hoe warm dat licht is.”

Blijf op de hoogte

Huib en zijn team zijn dik tevreden over deze eerste bijeenkomst: “De presentaties en de plannen zijn goed ontvangen. Ik heb ook het idee dat de meeste bezoekers er ook echt iets van opgestoken hebben. Voor ons is er in elk geval alle reden om nu de vaart erin te houden en de volgende stap te nemen. Op naar zonne-energie dus! Daarover in februari meer. We houden de buurt op de hoogte via onze buurtpagina.”

Staphorst-Noord

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?

Staphorst-Noord