Sauwerd-Wetsinge vol energie na drukbezochte bijeenkomst

10 februari 2017

Sauwerd-Wetsinge heeft zin in energie besparen. Dat bleek wel uit de grote opkomst op de bijeenkomst op 8 februari in dorpshuis Ubbegaheem. Ruim 70 dorpelingen kwamen bij elkaar om alles te horen over isolatie en zelf energie opwekken met zon en wind. De ambities zijn groot: een eigen energiecoöperatie oprichten en samen met GrEK een collectieve zonneweide en windmolens neerzetten.

Buurkracht buurtbijeenkomst sauwerd wetsinge
Grote opkomst tijdens eerste bijeenkomst

Alfred Huinder van de werkgroep energie van Vereniging Dorpsbelangen vertelde in zijn welkomstwoord kort hoe de avond tot stand was gekomen en wat de ambities zijn. Wat Alfred betreft is deze avond een eerste stap in een traject die niet alleen over isoleren en duurzame energie zou moeten gaan, maar ook over bewust energiegebruik. “Ik heb zelf een gezin met drie opgroeiende pubers die graag lang douchen en die ’s winters het huis goed warm stoken omdat ze in een luchtig hemdje willen rondlopen. Dus ik weet waar ik het over heb.”

Energieverbruik vergelijken

Buurtbegeleider Hanna de Vries vertelde vervolgens hoe Buurkracht het dorp kan helpen met energiebesparing. Buurkracht geeft inzicht in energieverbruik en ondersteunt met communicatie en het organiseren van bijeenkomsten. Op Buurkracht.nl heeft het dorp bijvoorbeeld een eigen dorpspagina: buurkracht.nl/sauwerd-wetsinge. Hier vinden bewoners alle informatie over acties en de laatste ontwikkelingen. Als je een slimme meter hebt, kun je via de website bovendien je eigen energieverbruik inzien en deze vergelijken met het gemiddelde verbruik in het dorp.

Besparen met led

Wat kun je nu precies doen om je huis energiezuiniger te maken? De afgelopen weken had een energieadviseur een woningscan gedaan bij een van de huizen in het dorp. Aan de hand van de resultaten vertelde hij alles over de mogelijkheden voor energiebesparing. Zo liet hij zien wat spouwmuur-, dak- en vloerisolatie inhoudt en wat het oplevert. Alfred: “In de zaal zat een bewoner die zich afvroeg wat je kunt doen als je een huurwoning hebt. Isoleren is dan niet mogelijk. De energieadviseur vertelde dat er voldoende kleinere maatregelen zijn, zoals overstappen op ledverlichting.”

Sauwerder Power?

In Sauwerd-Wetsinge is een coöperatie opgericht om een dorpswinkel in eigen beheer te openen. Waarom dan ook niet gelijk doorpakken en een energiecoöperatie oprichten waarmee je je energievoorziening in eigen hand houdt? In Groningen werken lokale energiecoöperaties daarvoor samen binnen de Groninger EnergieKoepel (GrEK). GrEK heeft een eigen energiebedrijf Noordelijk Lokaal Duurzaam waarmee je energieprojecten kunt opzetten en die de winsten laat terugvloeien naar de energiecoöperaties. Joris de Winter van GrEK legde uit hoe dat precies in elkaar steekt. Twee leden van werkgroep Energie namen vervolgens het stokje over om kort iets te vertellen over plannen voor een collectieve zonneweide en kleine windmolens samen met GrEK.

Posterpraatjes

Aan de muren van de zaal had de werkgroep posters opgehangen met energiethema’s, zoals gezamenlijk isoleren en gasloos wonen. Alfred: “Aan het einde van de bijeenkomst gingen leden van de werkgroep bij de posters staan en nodigden we de bezoekers uit om over de onderwerpen met ons in discussie te gaan en hun vragen op de poster te schrijven. We wilden zoveel mogelijk informatie verzamelen over wat er bij de bewoners leeft. Mensen konden ook op een formulier aangeven in welke energiebesparende maatregelen ze geïnteresseerd zijn.”

Positieve geluiden

Alfred kijkt tevreden terug op de avond. “Het was een mooie opkomst. Ik hoorde achteraf ook veel positieve geluiden. We gaan nu eerst inventariseren wat de avond heeft opgebracht. Begin maart komen we bij elkaar om de resultaten te bespreken en te bepalen wat de volgende stap is. Wij hebben in ieder geval energie gekregen van deze bijeenkomst en leveren graag onze bijdrage om Sauwerd-Wetsinge een stukje duurzamer te maken.”

Sauwerd-Wetsinge

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?

Sauwerd-Wetsinge