Samen energie besparen in Kortland

16 januari 2016

Op initiatief van Dorpsbelangen is in Kortland een buurtteam opgericht, dat in de buurt aan de slag gaat met energie besparen. Het team wil de wijk niet alleen verduurzamen, maar ook de saamhorigheid vergroten. Buurtteam Kortland wordt ondersteund door Buurkracht, een kosteloos en niet-commercieel initiatief van Enexis Holding N.V., waaraan landelijk al ruim honderd buurten deelnemen.

Buurkracht kortland warmtebeeld
Warmtebeeld Kortland

Warmtelekken opsporen

Alle buurtbewoners zijn van harte uitgenodigd om mee te doen en zich aan te melden voor Buurkracht op de website. Als je dat hebt gedaan, kun je je eigen energieverbruik online volgen en vergelijken met het verbruik in je buurt – dankzij je slimme meter. Daarnaast blijf je op de hoogte van buurtacties en kun je je daarvoor via de site inschrijven. Tot 20 januari loopt in Kortland de actie ‘lekken zoeken’. Voor wie dat wil brengt het buurtteam met een warmtecamera in beeld waar warmte uit de huizen lekt. Op het warmtebeeld bij dit berichtje zie je het huis van een van de buurtteamleden. Iedere buurtbewoner kan zich via deze website aanmelden om z’n huis te laten fotograferen.

Bijeenkomst 26 januari

Op de buurtbijeenkomst van 26 januari om 20.00 uur in het Dorpshuis licht het buurtteam zijn plannen graag verder toe. Die avond vertelt een energieadviseur bovendien hoe bewoners slim energie kunnen besparen, mede aan de hand van de energiescans die hij heeft uitgevoerd bij drie typen huizen in Kortland. Graag tot dan!

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?