Rondreizende Buurtbank maakt entree in Drenthe

15 november 2016

Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, maakte de kersverse Buurkrachtbuurt Hart van Spierveen in Eelde als eerste kennis met de Buurtbank: een tastbare uitnodiging van energiecoöperatie Drentse Aa en Buurkracht aan bewoners om met elkaar in gesprek te gaan over energie besparen. Wat wordt zijn volgende standplaats?

Buurkracht 1 kader
De Buurtbank werd meteen enthousiast in gebruik genomen door Martina.
Buurkracht 3
Samenwerking moet je goed vieren!

Martina de Lange van Drentse Aa en het buurtteam in Hart van Spierveen: “In de gemeente Tynaarlo, waar Eelde onderdeel van is, werkt onze energiecoöperatie samen met Buurkracht. We brengen buurtteams bij elkaar en ondersteunen die bij hun activiteiten. Zoals in De Fledders in Vries, waar al 44 huishoudens meegedaan hebben aan isolatieacties. Hart van Spierveen is de tweede buurt in de gemeente die van start gaat. De Buurtbank leek ons een leuk symbool om de aftrap van Buurkracht in deze buurt kracht bij te zetten.”

Informeel en gezellig

De Buurtbank staat voor gezelligheid, voor samen, voor sociale binding. Een belangrijke succesfactor bij gezamenlijke besparingsacties. “Tijdens onze eerste buurtbijeenkomst op 26 oktober hebben we de Buurtbank weer neergezet”, zegt Martina. “Ook omdat we een beetje af willen van de klassieke opzet van zo’n avond met presentaties. Op het bankje konden mensen juist op een informele manier met elkaar in gesprek over hun wensen op het gebied van energiebesparing. Of om ervaringen te delen.”

Van buurt naar buurt

De Buurtbank blijft niet in Hart van Spierveen: het wordt een soort wisseltrofee die meeverhuist naar nieuwe Buurkrachtbuurten in de regio. Het liefst zo veel mogelijk. Om ook daar bewoners uit te nodigen om bij elkaar te gaan zitten en een boompje op te zetten over verduurzaming van hun wijk en hun eigen woning. Of over iets anders, dat mag ook.

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?