Roerzicht heeft er zin in

23 september 2015

Buurkracht bb 17 sept
Buurtbijeenkomst Roerzicht

In het sfeervolle Cuypershuis vond op 17 september de eerste buurtbijeenkomst plaats van de Roermondse Buurkrachtbuurt Roerzicht. Een toepasselijke locatie, want een deel van de wijk is door de beroemde 19e-eeuwse architect Pierre Cuypers ontworpen.

In de tijd van Cuypers was goede isolatie nog geen eis bij het bouwen van woningen. Ook niet in de jaren dertig toen Roerzicht flink werd uitgebreid. Veel bezoekers waren dan ook speciaal naar de buurtbijeenkomst gekomen omdat ze geïnteresseerd zijn in isolatiemaatregelen. Govert Gribling van het buurtteam: “Dat was de grootste groep. Daarnaast waren er opvallend veel bezoekers die graag zonnepanelen zouden willen, maar bij wie dat niet mogelijk is omdat hun dak ongunstig ligt ten opzichte van de zon, of omdat het niet mag van de welstandscommissie. Een deel van de buurt is door de gemeente aangemerkt als beschermd stadsgezicht; daar kun je niet zomaar zonnepanelen op leggen.”

Hoe het zo gekomen is

De avond begon met een korte introductie van Govert, waarin hij uitlegde hoe Buurkracht en Roerzicht elkaar gevonden hadden. “In Roermond loopt het project Roermond Bespaart Energie, dat gefinancierd wordt door de provincie en de gemeente. Daarin zijn alle initiatieven in Roermond op het gebied van energiebesparing gebundeld. Er is een bureau ingehuurd om te zorgen dat dit jaar ten minste 200 woningen minstens één verbeterstap maken in hun energielabel. Buurkracht helpt dit bureau voet aan de grond te krijgen bij bewoners en bij verschillende initiatieven die in Roermond zijn gestart. Een van die initiatieven is de energiecoöperatie RoerOmEnergie, en daar ben ik weer een van de oprichters van.”

Energiescan in de groep

Buurtbegeleider Patricia Vinclair hield vervolgens een korte presentatie over Buurkracht. “Onderdeel daarvan was een uitleg van de website, maar ze vertelde er ook bij dat die er binnenkort heel anders uitziet.” Anders dan bij veel andere buurtbijeenkomsten, was er geen energieadviseur aanwezig die al in de buurt gekeken had wat en hoe er energie te besparen viel. “Ik vond het juist leuk om de vraag in de groep te gooien wie zijn of haar woning beschikbaar wilde stellen voor een energiescan. Dat hebben we na de pauze ook gedaan. Er wierp zich iemand op met een jarendertighuis; dat wordt dus binnenkort door een energieadviseur onder de loep genomen. De uitkomsten daarvan presenteren we tijdens de volgende bijeenkomst.”

De buurt in met de warmtecamera

Na de pauze werden nog meer spijkers met koppen geslagen: na een inventarisatie van waar de interesses lagen, vormden zich ter plekke twee groepjes. Een daarvan gaat zich de komende tijd verdiepen in isolatiemaatregelen, het andere is de mogelijkheden om gezamenlijk zonne-energie te oogsten via zonnepanelen op geschikte daken in de wijk. Govert: “Daarnaast ga ik volgende maand naar een regiobijeenkomst voor initiatiefnemers van Buurkracht. Daar krijgen we ook uitleg over de warmtecamera’s die Buurkracht uitleent. Ik ben van plan om zo snel mogelijk zo’n camera naar Roerzicht te halen en alvast her en der warmtebeelden te maken. Die kunnen we dan ook presenteren tijdens de volgende bijeenkomst. Die kun je ergens half november verwachten."

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?