Roel: "Samen omhoog en opzij."

24 april 2017

Beste actieve buurtbewoners,

Daar is hij dan: onze eerste nieuwsbrief speciaal voor actieve buurtbewoners in Buurkrachtbuurten! Hierin gaan we vooral in op vragen die we van jullie krijgen. Over nieuwe acties, de wat technischere onderwerpen en actuele ontwikkelingen bijvoorbeeld. Ik geef jullie daarom meteen graag een inkijkje in de Buurkrachtplannen voor dit jaar. En ik nodig jullie van harte uit om jullie vragen met ons te blijven delen.

Buurkracht roel  mg 5815 klein vk
Roel: "Ik nodig jullie van harte uit om jullie vragen met ons te blijven delen."


Tweehonderd buurten

Dankzij jullie gaat het heel goed met Buurkracht. We lopen tegen de 200 buurten en al ruim 1400 huishoudens hebben meegedaan aan buurtacties. We zien dat daar weer andere buurtbewoners door geïnteresseerd raken, die later zelf of via vervolgacties maatregelen treffen. Met als belangrijk effect: een besparing van tonnen in euro’s én CO2-uitstoot per jaar. Bedenken we dat de nieuwste buurten eigenlijk nog moet beginnen, dan belooft dit nog veel goeds voor de nabije toekomst! Grote complimenten voor jullie inzet.

Omhoog en …

Dit jaar maken we weer nieuwe stappen. Omhoog: naar een steeds betere kwaliteit van onze ondersteuning van jullie activiteiten – binnenkort presenteren we bijvoorbeeld een uitgebreide energiebespaarwijzer voor Buurkrachtdeelnemers. En ook opzij: we zoeken de verbreding, en daarin de verbinding. Want in jullie buurten en dorpen leeft meer dan energiebesparing alleen. Mensen zijn ook, en misschien wel vooral, met andere dingen bezig. Leefbaarheid, veiligheid, parkeerperikelen, speeltuintjes, gezelligheid. Ook daarin sta je vaak samen sterker en met ons platform willen we daar aan bijdragen.

… opzij

Samen energie besparen blijft ons doel, maar we weten ondertussen dat sociale verbinding de sleutel is. Uit onderzoek blijkt dat meer buurtactiviteiten de buurtsamenhang versterken én andersom. En van sociale verbinding worden mensen nog gelukkiger ook. Daarom gaan we ons daar sterker op richten: buren die in de buurt een klusservice, wandelclub of boekenuitleen willen opzetten, samen een elektrische auto willen aanschaffen, zwerfvuil of parkeerhinder willen bestrijden, we willen jullie er graag bij helpen. Op een manier die heel vergelijkbaar is met hoe we jullie tot nu toe ondersteunen.

Meedenken?

In veel Buurkrachtbuurten lopen al allerlei gezamenlijke activiteiten. Vaak zijn daarbij ook leden van het buurtteam betrokken. Omdat jullie nou eenmaal betrokken buurtgenoten zijn. Natuurlijk verwachten we niet dat jullie alle gezamenlijke activiteiten in de buurt gaan coördineren. Maar ik wil jullie wel van harte uitnodigen om met ons mee te denken, je antennes in de buurt uit te zetten en ons in te seinen over opborrelende initiatieven en sluimerende ideeën. Je vragen, ideeën, suggesties of opmerkingen via service@buurkracht.nl zijn zeer welkom!

Roel Woudstra
Manager Buurkracht

Speel het gratis energiespel

Een bijeenkomst bij jou in de buurt?